Препарати

ЛУМАКС 375

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  04.06.2024

  • Missing thumbnail

     ЛУМАКС 375  е селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.

   • Механизъм и спектър на действие:
   • Най-пълното решение за борба с най-широк спектър от едногодишни теснолистни и широколистни плевели в царевицата.

   • Лумакс 375 е може би най-безопасният хербицид за царевица. Отлично потиска упорити плевели като амброзия, лобода, и други едногодишни плевели.

   • Лумакс ще въздейства върху плевелите през листата и през почвата и с изразено продължително действие ще предотврати последващото поникване на плевелите.

   • Лумакс е тройна комбинация от хербицидно активни вещества и представлява най-пълното решение за борба с най-широк спектър от едногодишни теснолистни и широколистни плевели в царевицата.

   • Лумакс е най-добрият избор за ранна борба с плевелите при царевица, защото:

   • Има най-изразен ефект върху плевелите:

   • Лумакс 375 има най-изразен ефект върху упоритите плевели като блатна нощница ,амброзия и други едногодишни теснолистни и широколистни плевели.

   • Има най-широко време на приложение: от сеитбата до третия лист на царевицата, което дава гъвкавост на потребителя при приложение. Предотвратява последващото поникване на плевелите:

   • Лумакс има особено изразено дълготрайно (остатъчно) действие, което предотвратява последващото поникване на плевелите. Безопасен за царевичната реколта:

   • Лумакс е най-безопасният (селективен) за царевичната реколта в сравнение с други хербициди, които също се прилагат при ранното последващо третиране.

   • Приложение:

   • След сеитба на царевица до фаза 3 листа за борба с едногодишни теснолистни и широколистни плевели.

   • Доза:

   • Преди поникване на царевицата: 3,5 – 4 л/дка. След поникване до 3 листа царевица в доза 3,5 л/дка с добавка на омокрител Еталфикс Про (0,1 л/100 л вода).

   • Карантинен срок (дни): не се изисква
   • Опазване на околната среда:

   • Не се допуска употребата на продукта във водо-защитени зони и карстови райони. По време на нанасяне трябва да се предотврати замърсяването на кладенци, езера и водни течения, като се остави не напръскана защитна повърхност с ширина най-малко 20 m

    

   • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COMПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BGИзползвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЛУМАКС 375 за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   300 - 400 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 00-14 (сухо семе-четвърти разтворен лист)
   Вода л/дкаМин/макс – 20-30 л/дка

   Брой мин/макс приложения – 1