Препарати

ЛУЗИНДО 40 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ЛУЗИНДО 40 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Прасковен клонков молец

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Шарен гроздов молец

    Еднопоясен гроздов молец

    Цикади

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Карантинер срок при винени сортове – 30 дни, при десертни – 14 дни.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Източен плодов червей

    Прасковен клонков молец

    Листни въшки

    Доза

    25 г/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация