Препарати

ЛОНТРЕЛ 72 СГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.01.2024

  • Missing thumbnail

   ЛОНТРЕЛ 72 СГ  е вегетационен, системен, противошироколистен хербицид за голям брой култури.

   ПОЛЗИ:
   Абсорбира се едновременно от листата и корените, като се транслоцира в цялото плевелно растение.
   Гъвкава доза на приложение според културата и според фазата на плевелите.
   Лонтрел 72 ВГ е универсален хербицид, приложим при голям брой култури като рапица, лук, чесън, зеле, царевица, пшеница, ечемик, овес, ръж, захарно и фуражно цвекло.
   Няма негативно влияние в сеитбооборота при нормална вегетация и точно приложение на хербицида.

   Фитотоксичност: Продуктът може да е фитотоксичен за култури, които не са посочени в етикета. Да не се засява соя на площи, с предшественик житни култури, третирани с продукта.
   Внимание! Слама и други растителни остатъци от култури, третирани с Лонтрел 72 СГ, не трябва да бъдат използвани за мулч, компост или торови смески, които да се прилагат в цветарството, зеленчукопроизводството и гъбопроизводството.
   Рискът от развитие на резистентност е нисък, но е необходимо да се следва стратегия за управление на риска.
   Да се прилага само, когато е необходимо.
   Да се прилагат алтернативни химични съединения с различен механизъм на действие.
   Химичните средства за контрол на плевелите да се редува с механични, когато е възможно.

   Смесимост: При смесване с друг продукт трябва да се спази по-дългия карантинен срок. Освен това, трябва да се спазват мерките за безопасност за работа на по-токсичния продукт. В случай на отравяне, информирайте лекаря за използваната смес.

   • Регистрации на ЛОНТРЕЛ 72 СГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    17 - 21 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле
    Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори същински лист- 9 или повече листа са оформени

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    11 - 14 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене – напълно разтворен флагов лист

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    11 - 21 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза (BBCH 11-33) Видима първа двойка листа- листата покриват 30% от повърхността.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    17 - 21 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле
    Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори същински лист- 9 или повече листа са оформени

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    11 - 21 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза (BBCH 11-33) Видима първа двойка листа- листата покриват 30% от повърхността.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    17 - 21 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    11 - 14 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене – напълно разтворен флагов лист

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    11 - 14 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене – напълно разтворен флагов лист

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    17 - 21 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза (BBCH 12-19) Втори лист- 9 или повече листа са оформени

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    11 - 14 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза (BBCH 21-39) Начало на братене – напълно разтворен флагов лист

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    11 - 14 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза (BBCH 13-16) Разтваряне на трети лист – шести лист

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    17 - 21 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим (BBCH 11-14) Втори лист (< 3см) ясно видим- четвърти лист (< 3см) ясно видим.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка