Препарати

ЛОНТРЕЛ 600 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.01.2024

  • Missing thumbnail

   • Механизъм на действие: ЛОНТРЕЛ 600 СЛ  е  хербицид със системно действие.
   • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПшеница, Ечемик, Овес, Ръж, Царевица (за зърно) – Някои едногодишни, широколистни плевели и паламида – 17мл/дка
    Захарно и кръмно цвекло, Зеле, Маслодайна рапица, Лук, Ряпа – Някои едногодишни, широколистни плевели и паламида – 25мл/дка
   • Карантинен срок (дни): 42 дни за захарно и кръмно цвекло; 56 дни за маслодайна рапица; 90 дни за Царевица за зърно; за останалите култури не се изисква

   • Регистрации на ЛОНТРЕЛ 600 СЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    17 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза BBCH 11-33 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени –листата покриват 30 % от повърхността)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза BBCH 12-19 (разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени).

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза BBCH 11-33 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени –листата покриват 30 % от повърхността)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза BBCH 11-14 (втори лист (>3 см) ясно видим – четвърти лист)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    17 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    17 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    56 дни

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза BBCH 12-19 (разтворен втори лист – 9 или повече листа отворени)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    17 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза BBCH 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    25 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза  BBCH 12-19 (разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени).

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    17 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Срещу някои едногодишни, широколистни плевели и паламида (Cirsium arvense).
    Внася се във фаза BBCH 13-16 (разтваряне на трети лист – разтваряне на шести лист)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка