Препарати

ЛОНТРЕЛ 300 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ЛОНТРЕЛ 300 СЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през вегетацията на културите и ранни фази на плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през вегетацията на културите и ранни фази на плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    30 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се през вегетацията на културите (фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    40 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Лук (за глави) – внася се във фаза “камшиче” на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    40 - 50 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза братене на културата.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    35 - 40 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    30 - 40 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се след беритба на плодовете.