Препарати

ЛОГРАН 20 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ЛОГРАН 20 ВГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    3.75 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Приложение: от 4-ти лист до вретенене на културата и фаза 2-6 лист на широколистните плевели.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    3.75 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Приложение: от 4-ти лист до вретенене на културата и фаза 2-6 лист на широколистните плевели.