Препарати

ЛОГОС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

06.07.2023

 • Missing thumbnail

  Логос ОД е селективен, системен, листен хербицид, който успешно контролира икономически важните плевели при царевица, каквито са балура от семе и коренища, кощрява, полски синап, бутрак и пълзящ щир.

  ПРЕДИМСТВА:

  • Подходящ при смесено заплевеляване. Контролира широк спектър от най-често срещаните плевели при царевицата.
  • Действа потискащо и на многогодишни широколистни плевели.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Поема се бързо от листата на плевелите и се пренася по проводящите тъкани до корените, коренищата и ризомите. Продуктът инхибира деленето на клетките и развитието на растенията чрез блокиране синтеза на аминокиселините. Плевелите веднага спират своето развитие, а увяхват напълно в течение на 2–3 седмици след третирането. Преди да настъпи пълното им загиване широколистните плевели променят цвета си до червено-жълтеникаво, а житните придобиват антоцианова окраска.

  ПРЕПОРЪКИ:

  За постигане на максимален ефект от третирането с Логос ОД, балура трябва да е с височина 15-20 см, другите житни и широколистни плевели да са във фаза 2-ри-4-ти лист, а царевицата-максимум до 8-ми лист. С Логос ОД може да се пръска и двукратно като първото третиране се прави със 100 мл/дка, а второто-15-20 дни по-късно с 50 мл/дка.
  Благодарение на системното действие на Логос ОД, дъжд паднал след третирането не намалява хербицидния му ефект. Препоръчваме Логос ОД да се изпръсква с тракторна пръскачка с 25-30 литра вода на декар. Желателно е да се работи при ниско налягане, за да не се отнася мъглата от разтвора върху чувствителни култури.
  Логос ОД не трябва да се използва, когато царевицата е третирана с продукти на база бентазон или органофосфорни инсектициди. Да се избягва употребата му, когато културата е подложена на стрес от нетипично високи или ниски температури, както и при лошо физиологично състояние.
  Логос ОД е смесим с хербицида 2.4Д -(125мл ЛОГОС + 100мл 2.4Д).


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЛОГОС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист – разтворен осми лист)

   Брой приложения мин/макс 1
   Вода л/дка мин/макс – 40 л/дка