Препарати

ЛИФАЗ 36 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.01.2024

  • Missing thumbnail

   • Механизъм на действие: ЛИФАЗ 36 СЛ е тотален хербицид със системно действие.
   • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИСемкови овощни видове (ябълки и круши), Цитрусови култури (портокал, мандарина, лимон, грейпфрут, цитрон) – Едногодишни житни и широколистни плевели – 150-200мл/дка; Многогодишни плевели – 400-600мл/дка при цъфтеж или 750-1000мл/дка ако плевелите поникнат повторно
    Костилкови овощни (кайсия, нектарина, праскова, череша, слива), Бадеми, Лоза (винени и десертни сортове), Третиране на полета след прибиране на реколтата – преди разораване, Необработваеми земи/ полета, Маслини (трапезни маслини) – Едногодишни житни и широколистни плевели – 150-200мл/дка; Многогодишни плевели – 400-600мл/дка при цъфтеж или 500-1000мл/дка ако плевелите поникнат повторно
    По напоителни и отводнителни канали и канавки – Влаголюбиви плевели – 800-1000мл/дка
   • Карантинен срок (дни): 7 дни за всички култури, за необработвами полета и по напоителни и отводнителни канали и канавки карантинен срок не се изисква

   • Регистрации на ЛИФАЗ 36 СЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    500 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    700 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

    Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.
    Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    500 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    500 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Доза

    800 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Третиране на полета след прибиране на реколтата – преди разораване на полетата
    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите

    Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    500 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    700 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс прижения – 1-2
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

    Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие Максимална еднократна доза – 1 л продукт /дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    700 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

    Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.
    Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    500 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се преди цъфтеж, цъфтеж и малко след цъфтежа на плевелите

    Брой мин/макс приложения – 1 или разделено на две 1-во в цъфтеж и 2-ро ако плевелите поникнат повторно
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    700 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

    Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.
    Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    500 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

    Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.
    Да не се прилага при маслини за производство на маслиново масло Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    700 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

    Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие.
    Максимална еднократна доза 1 л продукт/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    500 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    500 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    500 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс приложения – 1-2 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    150 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    400 - 600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Вреда

    Многогодишни плевели

    Доза

    700 - 1000 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Внася се след поникване – по време на най-интензивния растеж на плевелите.

    Брой мин/макс прижения – 1-2
    Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

    Насочено пръскане върху листата на плевелите, като се избягва контакт на продукта с издънки от растението или плодовете. При дървета и лозя се използва след третата година от засаждането им или по-късно в зависимост от тяхното развитие Максимална еднократна доза – 1 л продукт /дка