Препарати

ЛЕОПАРД 5 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

04.06.2024

 • Missing thumbnail

  ЛЕОПАРД 5 ЕК е селективен хербицид със системно действие за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при редица култури.

  Механизъм на действие ЛЕОПАРД 5 ЕК

  Леопард 5 ЕК е системен хербицид, който попаднал върху листата на чувствителните плевели много бързо се абсорбира. Проникнал в растителните тъкани се хидролизира до хизалофоп-п-киселина и се придвижва към кореновата система. Леопард 5 ЕК засяга точките на нарастване – меристемните тъкани, като инхибира ензимът CoA карбоксилаза. Растежът на чувствителните плевелни видове спира незабавно. След 2-3 дни се появява червеникавокафяво оцветяване, а на 10-12 ден от третирането плевелите изсъхват.

  Най-подходящо време за третиране е фазата на активен растеж на плевелите – 3 ти-5 ти лист (10-20 см за балура).

  Действието на продукта не се влияе от климатичните условия по време на третирането – температури и слънцегреене.

  Продуктът се прилага само на открито.

  Техника на приложение:

  механизирана наземна техника. Листно пръскане; при лозя, семкови и костилкови овощни видове, цитрусови култури и горска растителност – почвено третиране, пръскане.

  Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие:

  Третира се при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. Да не се третира при температури над 25oС. Да не се пръска срещу вятъра.

  Механизъм и спектър на действие:

  Продуктът бързо се абсорбира от листата и се придвижва до корените като се натрупва в точките на нарастване, има бързо инициално действие, при нормални условия унищожава житните плевели за 7-10 дни, като първите симптоми се проявяват 48 часа след третирането, ефекта от продукта не намалява дори и от валежи, паднали 1 час след прилагането му.

  Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури:

  Няма негативно въздействие върху следващите култури и не оказва влияние в сеитбооборота.при спазване на указаните дози

  Приготвяне на работния разтвор:

  Kъм половината от необходимото количество вода в резервоара на пръскачката се прибавя определеното количество продукт. След това, при непрекъснато разбъркване се добавя и останалото количество вода. Бъркалката се изключва
  след приключване на работа

  Смесимост:

  Да не се смесва с хормонални хербициди.

   


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на ЛЕОПАРД 5 ЕК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист – напълно развита листна розетка)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи – край на цъфтеж).
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  След поникване ВВСН 11-70 (първи същински лист на основното стъбло до начало на плододаване) 3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура Sorghum halepense Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  60 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  60 дни

  Допълнителна информация

  Внася се след поникване ВВСН 11-39 (видима първа двойка листа (големина на грахче), все още неразтворени – листата покриват 90 % от повърхността)
  3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура Sorghum halepense

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета).
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се след поникване ВВСН 11-39 (разтваряне на първите листа на главното стъбло (> 4 см) – посева се сгъстява напълно: около 90 % от растенията в редовете се допират)
  3-5 развити листа на плевелите 10-20 см височина на балура Sorghum halepense

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи – край на цъфтеж).
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Допълнителна информация

  Внася се не по-късно от ВВСН 85 (омекване на зърната) 3-5 развити листа на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина).

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист – край на растежа на централното стъбло)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи – край на цъфтеж).
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни широколистни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи същински лист – край на растежа на централното стъбло)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39  (първи същински лист разтворен – покриването приключва: 90 % от растенията се срещат между редовете)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-70 (покой: листните и цветните пъпки не са обособени, покрити са със зелени люспи – край на цъфтеж).
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Самосевки от житни култури

  Доза

  120 мл/дка

  Карантинен срок

  100 дни

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  100 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  100 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39 (разтворен първи лист – 9 или повече оформени еждувъзлия) на културата ВВСН 13-15 (3 -5 развити листа на плевелите)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета).
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  100 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  100 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза след поникване ВВСН 11-39 (два листа (първа двойка листа) – поява на девето (или следващо поредно) удължено междувъзлие)
  3-5 развити листа на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  60 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  60 дни

  Допълнителна информация

  В това число балур от коренища.
  Внася се след поникване ВВСН 11-39 (разтваря се първата двойка същински листа (единични листа на първия възел – стъблото е достигнало крайната си дължина)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-65 (покой: листните и цветни пъпки са затворени и покрити с тъмнокафяви люспи до пълен цъфтеж (отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета).
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 11-39 (втори лист ясно видим-край на растежа на дължина).

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  100 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 00-79 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи – плодовете са достигнали 90 % от окончателния си размер)
  При поникване на плевелите

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка