Препарати

ЛЕГАДО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.05.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   ЛЕГАДО е широкоспектърен фунгицид с предпазно, лечебно, изкореняващо, трансламинарно и системно действие за контрол на цели комплекси гъбни заболявания. Пряко засяга чувствителните болести, kamo прекъсва енергетичния обмен на електрони в митохондриите и не позволява синтез на АТФ в тялото на патогена.

   Начин на действие:

   ЛЕГАДО е фунгицид с превантивна, лечебна и антиспорулантна активност от семейството на стробилурин. Той действа на нивото на митохондриите, като блокира дишането и следователно покълването и растежа на мицела и спорите.
   Веднъж разпределен, той остава отчасти върху третираната растителност и отчасти се абсорбира и преразпределя равномерно в листата (също със системно трансламинарно движение), което се оказва ефективно при ниски дози на употреба при основните заболявания на
   пшеница и ечемик. , ориз, тиквички и домати . При пшеница и ечемик (поради широкия си спектър на действие, дълга устойчивост и съпътстващо действие при различни ушни заболявания) ДИАГОНАЛ обуславя по-голяма продукция с високо качество;
   при ориз ефективността срещу брузон и хелминтоспориоза позволява количествено и качествено увеличаване на реколтата. DIAGONAL е селективен за пчели, земни пчели и полезни членестоноги (напр. хищни насекоми и акари, Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa) и не благоприятства развитието на акари.
   Фунгицидната ефикасност на продукта не се намалява от дъжд два часа след приложението.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЛЕГАДО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 41-55

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Аскохитоза

   Ръжда

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 - 35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-79 (няма странични разклонения – почти всички бобове са достигнали крайна дължина)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка

   Карантинен срок :14 дни за бобови зеленчуци – зелени, 35 дни за варива

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 41-48 (главите на карфиола започват формиране – 80% от очаквания диаметър е достигнат)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Аскохитоза

   Ръжда

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 - 35 дни

   Допълнителна информация

   Зрял грах, зелен грах (зърна), зелен грах (шушулки)

   Внася се във фаза ВВСН 17-72 (7 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 7 мустачета – 20 % от шушулките са достигнали типична дължина)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка

   Карантинен срок :14 дни за бобови зеленчуци – зелени, 35 дни за варива

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложения – 10
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложения – 10
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Ръжда

   Листен пригор

   Хелминтоспориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-59 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене- край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Аскохитоза

   Ръжда

   Доза

   80 - 100 мл

   Карантинен срок

   14 - 35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 20-79 (няма странични разклонения – чушки: отделни фасулиеви зърна се виждат лесно)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни

   Вода л/дка мин/макс – 15-80 л/дка

   Карантинен срок :14 дни за бобови зеленчуци – зелени, 35 дни за варива

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернария

   Доза

   50 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-85 (поява на първите отделни бутони (1-2 mm) от първото съцветие (главно стъбло) – плодовете от първо плодообразуване са оцветени от охра до кафяво)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 41-48 (главите на карфиола започват формиране – 80% от очаквания диаметър е достигнат)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложения – 10
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 41-48

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 41-48

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Пирикулариоза

   Хелминтоспориоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се на пролет ВВСН 43-87 (средна фаза на вретенене: влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-восъчна зрелост (твърда консистенция))

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 51-89

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Оранжерийно производство

   Внася се във фаза ВВСН 51-89 (първо съцветие, изправена пъпка – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 41-48

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Ръжда

   Листни петна

   Фузариоза

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа, но някои прашници без прашец могат да останат)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложения – 10
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Mycosphaerella nawae

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 60-69

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Алтернария

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 60-67 (отворени първите цветове – прецъфтяване: по-голяма част от венчелистчетата окапали)

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 41-48

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложения – 10
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 1-3
   Интервал между приложения – 10
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   80 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 41-48

   Брой мин/макс приложения – 1-2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка