Препарати

ЛЕБРОН 0,5 Г

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  23.05.2024

  • Missing thumbnail

   ЛЕБРОН 0,5 Г е гранулиран продукт за директна употреба за контрол на почвени неприятели.

   Механизъм и спектър на действие:

   Активното вещество, което се съдържа в Леброн 0.5 Г е от групата на пиретроидите и действа контактно чрез газовата си фаза в почвата. Най-добре е да се приложи възможно най-близо до атрактивните за неприятелите части на растенията. Поради високото налягане на парите си, тефлутринът се разпространява бързо в почвата, действа на нервната система на неприятелите и нарушава функцията на невроните вследствие на взаимодействие с натриевите канали.

   Техника на приложение:

   Леброн 0.5 Г е гранулиран продукт за директна употреба за контрол на почвени неприятели. Прилага се директно чрез инкорпориране в почвата с подходяща техника (апликатор за гранули) по време на засяване/разсаждане в областта на кореновата система. Дълбочината на почвеното инкорпориране зависи от културата (3-5 см). За контрол на неприятелите на по-голяма дълбочина, се препоръчва инкорпориране в областта на изсяване на семената. За контрол на неприятелите по надземната част на културата се препоръчва Т-образно приложение. Гранулите се инкорпорират около семето и допълнително – по дължината в реда. Убедете се, че гранулите са инкорпорирани под повърхността на почвата!

   Ограничения:

   Леброн 0.5 Г се прилага само чрез почвено инкорпориране, еднократно за вегетационен сезон. Ако се налага допълнително прилагане на инсектицид, да се използва такъв с друг механизъм на действие, за да се избегне развитие на резистентност. При третиране с Леброн 0.5 Г за контрол на западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera) не се препоръчва използване на листен инсектицид от същата химична група в един и същ вегетационен сезон. Когато е възможно, да се прилага ротация на културите и комбиниране на химически и биологични методи за борба.

   Фитотоксичност:

   Леброн 0.5 Г е селективен за разрешените култури и не причинява фитотоксичност или негативно развитие. При третиране Леброн 0.5 Г и последвала нормална вегетация и нормално реколтиране, да се изчака 120 дни преди засяване на следващата култура.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЛЕБРОН 0,5 Г за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Нощенки

   Галообразуващ зелев хоботник

   Стоножки

   Зелеви мухи

   Майски бръмбар

   Доза

   1 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Галообразуващ зелев хоботник

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Галообразуващ зелев хоботник

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Галообразуващ зелев хоботник

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Нощенки

   Галообразуващ зелев хоботник

   Стоножки

   Зелеви мухи

   Майски бръмбар

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при засяване

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Галообразуващ зелев хоботник

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при засяване

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западна цвеклова бълха

   Малко цвеклово бръмбарче

   Стоножки

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Галообразуващ зелев хоботник

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Нощенки

   Галообразуващ зелев хоботник

   Стоножки

   Зелеви мухи

   Майски бръмбар

   Доза

   1 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Морковена муха

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Галообразуващ зелев хоботник

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при засяване

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Нощенки

   Галообразуващ зелев хоботник

   Зелеви мухи

   Стоножки

   Майски бръмбар

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при засяване

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелеви мухи

   Доза

   1 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Нощенки

   Западен коренов царевичен червей

   Зелеви мухи

   Стоножки

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при засяване

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нощенки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при засяване

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Зелева муха

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при засяване

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нощенки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при засяване

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Нощенки

   Телени червеи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се при разсаждане (ВВСН 12)

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Галообразуващ зелев хоботник

   Майски бръмбар

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   внася се при засяване

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Нощенки

   Стоножки

   Телени червеи

   Зелеви мухи

   Доза

   1.2 - 1.5 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при засяване

   Брой мин/макс приложения – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Нощенки

   Стоножки

   Морковена муха

   Зелеви мухи

   Майски бръмбар

   Доза

   1.5 - 2 кг/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   внася се при разсаждане

   Брой мин/макс приложения – 1