Препарати

ЛАУДИС ОД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Съдържа още 22 г/л изоксадифен - етил (антидот).

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

06.01.2024

 • Missing thumbnail

  ЛАУДИС ОД е вегетационен, широкоспектърен, системен хербицид, съдържащ активно вещество темботрион от химичната група на трикетоните. Продуктът има селективен контрол на широколистни и основни видове житни плевели при царевица. Изключително толерантен към културата. ЛАУДИС ОД бързо се поема от листата и се транспортира до нарастващите части на растението. Непосредствено след прилагането, третираните плевели прекъсват растежа си и след 3 до 5 дни се наблюдава силно избеляване и обезцветяване на листата, последвано от некроза. Плевелната растителност загива за период до две седмици.

  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
  Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с
  разбъркването до приключване на пръскането.
  СМЕСИМОСТ
  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ЛАУДИС ОД с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

  • Регистрации на ЛАУДИС ОД за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   170 - 225 мл/дка

   Карантинен срок

   100 дни

   Допълнителна информация

   Включително балур от семе и коренища.
   Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори листразтваряне на осми лист) и от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели.
   Максимален брой приложения: 1

   Количество на работния разтвор 10-40 л/дка