Препарати

ЛАУДИС ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Съдържа също 100 г/л изоксадифен - етил (антидот).

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

06.01.2024

 • Missing thumbnail

  ЛАУДИС ВГ е вегетационен, широкоспектърен, системен хербицид, съдържащ активно вещество темботрион от химичната група на трикетоните. Продуктът има селективен контрол на широколистни и житни плевели при царевица. ЛАУДИС ВГ бързо се поема от листата и се транспортира до нарастващите части на растението, като е ефикасен и при сухи условия. Непосредствено след прилагането, третираните плевели преустановяват растежа си и след 3 до 5 дни се наблюдава силно избеляване и обезцветяване на листата, последвано от некроза. Плевелната растителност загива за период до две седмици.

  Лаудис ВГ контролира едногодишни житни и широколистни плевели, паламида и балур.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
  Активното вещество в Лаудис ВГ се нарича темботрион и е с различен механизъм на действие от всички познати до сега. То позволява на Лаудис ВГ да прониква изключително бързо в растението, да се придвижва системно до всичките му части. Лаудис ВГ има индиректен хербициден ефект. Лаудис ВГ блокира каротиноидите, които защитават хлорофила и ултравиолетовата светлина го разгражда, предизвиквайки бързо побеляване и некроза на плевелите. Плевелите загиват от свръхдоза ултравиолетова светлина. Лаудис® има най-бързо действие от всички хербициди на Байер, досега прилагани в царевицата. В същото време Лаудис ВГ поставя нов стандарт в безопасността към царевицата с много високото си ниво на селективност към културата.

  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
  Лаудис ВГ има много силно и категорично действие срещу бутрак, татул, паламида и лобода, кокоше и кръвно просо. При едногодишните житни плевели за постигане на максимален ефект трябва да се третира рано, до 2-3 лист. След начало на братене кощрявата става особено устойчива. Кокошето просо може да се контролира дори и във фаза братене.
  Лаудис ВГ силно потиска балур от коренища. Балурът побелява, една част загива, но друга може да започне да възстановява след около месец. Поради бързия си ефект, Лаудис ВГ позволява да не се чака дълго, а може да се влезе за окопаване скоро след третирането (около седмица). Лаудис ВГ потиска дори троскот.

  • Регистрации на ЛАУДИС ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   37.5 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   25 г/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни житни плевели

   Широколистни плевели

   Доза

   37.5 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Царевица (зърно, фураж и силаж)
   Включително балур от семе и коренища.
   Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори листразтваряне на осми лист) и от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, при височина на балура от семе и коренища 15-25 см

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
   Продуктът се използва с адювант Актироб Б или Меро (200 мл/дка).