Препарати

ЛАРЕН 20 СГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ЛАРЕН 20 СГ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    3 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включва слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели и Лепка.
    Внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    3 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Включва слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели и Лепка.
    Внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите.