Препарати

ЛАНАТ 20 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на ЛАНАТ 20 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Черна бобова листна въшка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   10 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- пълно развитие на чушките (бобовете), брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Царевичен стъблопробивач

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Доматен миниращ молец

   Зелена прасковена листна въшка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Черна бобова листна въшка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   10 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- пълно развитие на чушките (бобовете), брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Зелева нощенка

   Листни въшки

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   полско производство
   Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Памукова листна въшка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 51- 79 поява на първи цветни пъпки- приблизително 90% от семенниците достигат крайния си размер, брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Царевичен стъблопробивач

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Доматен миниращ молец

   Зелена прасковена листна въшка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Царевичен стъблопробивач

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Доматен миниращ молец

   Зелена прасковена листна въшка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 20-89 от 10 развити листа до пълна зрялост, брой приложения 2, през 14 дни.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се от 10-и лист (BBCH 20) до не по-късно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Зелева нощенка

   Листни въшки

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   полско производство
   Внася се във фаза BBCH 20-41, 10 същински лист-образуване на 10% от листната маса, характерна за вариетета, брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Малка полска нощенка

   Египетска памукова нощенка

   Памукова листна въшка

   Тютюнева белокрилка

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза 10-и лист (BBCH 20) до не покъсно от 14 дни преди беритбата, брой приложения 2, през 14 дни

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Памукова нощенка

   Тютюнева листна въшка

   Зелена прасковена листна въшка

   Тютюнев трипс

   Калифорнийски трипс

   Доза

   125 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 20- 39 по време на удължаване на стъблото, брой приложения 2, през 14 дни