Препарати

ЛАМДЕКС ЕКСТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • SPe8-Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

27.05.2024

 • Missing thumbnail

  Начин на действие:

  Ламдекс Екстра е фективен пиретроиден инсектицид със силно контактно и поглъщащо действие върху широк спектър от вредители. След нанасяне активното вещество бързо прониква в кутикулата на насекомото, действайки върху нервната система, вредителите спират да се хранят, след което се парализират и бързо умират.

  НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ на Ламдекс Екстра инсектицид:

  ЛАМДЕКС ЕКСТРА  се прилага чрез пръскане с наземна техника, количеството на използваната вода в зависимост от вегетационната фаза на третираната култура, както и използваната техника, като се избягва изтичане на разтвора за третиране от листата. При пшеница, ечемик и рапица третиранията ще се извършат през есента в съответствие с местните предупреждения, за всяка култура и вредител, при достигане на прага на икономическа вредност за всеки отделен вредител.

  При царевицата и слънчогледа коригиращите третирания се прилагат във вегетацията, най-малко една седмица след поникването или при плътност 2-3 неприятеля/m2. Не се прилагат повече от 2 третирания с препарата Ламдекс Екстра на сезон. Препоръчителният обем е 200-250 л/дка.

  Съвместимост:

  ЛАМДЕКС ЕКСТРА  е съвместим с много продукти за растителна защита. Ще бъде направен тест на третираната култура преди употреба.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЛАМДЕКС ЕКСТРА за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда Pieris brassicae, Молци сем. Plutellidae,
   Трипси сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници сем. Cimicidae– внася се при поява Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae, Белокрилка Trialeurodes vaporariorum– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда Pieris brassicae, Молци
   сем. Plutellidae, Трипси сем. Tripidae – внася се при поява

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   120 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелева дървеница

   Мухи

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   60 - 160 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – (сем. Aphididae) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

   Зелева дървеница (Cimex sp.), Мухи – (разред Diptera)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда Pieris brassicae, Молци
   сем. Plutellidae, Трипси сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum– внася се при поява

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae, Молци – сем. Plutellidae, Трипси – сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници – сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки – сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   30 г/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   56 г/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Вреда

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   42 - 56 г/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки (сем. Aphididae) – внася се във фаза ВВСН 11-71
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

   Срещу Надземни нощенки – внася се във фаза ВВСН 69-71
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

   Срещу обикновена житна пиявица – Lema melanopa, трипси – сем. Tripidae – внася се във фаза ВВСН 69-71
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae, Белокрилка Trialeurodes vaporariorum– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда Pieris brassicae, Молци
   сем. Plutellidae, Трипси сем. Tripidae – внася се при поява

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

    

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata, Бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae, Молци сем. Plutellidae,
   Трипси сем. Tripidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници – сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки – сем. Noctuidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae- при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae- при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae, Белокрилка Trialeurodes vaporariorum– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae, Молци
   сем. Plutellidae, Трипси сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   120 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелева дървеница

   Петнистокрила дрозофила

   Мухи

   Доза

   60 - 160 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – (сем. Aphididae) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

   Зелева дървеница (Cimex sp.), Мухи – (разред Diptera)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Гроздови молци

   Лозова листозавивачка

   Зелена дървеница

   Доза

   80 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Лозова цикада

   Доза

   60 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   60 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Гроздови молци– първо и второ поколение, зелена дървеница, лозова листозавивачка
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70- 100 л/дка

   Лозова цикада – при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae, Молци – сем. Plutellidae, Трипси – сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници – сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки – сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Детелинов хоботник

   Детелинов зърнояд

   Доза

   42 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки сем. Aphididae, Детелинов хоботник Apion apricans, Детелинов зърнояд Bruchidius varius – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Нощенки сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae- при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   120 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелева дървеница

   Петнистокрила дрозофила

   Мухи

   Доза

   60 - 160 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – (сем. Aphididae) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

   Зелева дървеница (Cimex sp.), Мухи – (разред Diptera)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   Срещу Колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae, Молци – сем. Plutellidae, Трипси – сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Дървеници – сем. Cimicidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Надземни нощенки – сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   40 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Плодови мухи

   Доза

   60 - 70 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Източен плодов червей

   Прасковен клонков молец

   Доза

   70 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   70 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Трипси

   Доза

   60 - 70 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   60 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки (сем. Aphididae) – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Плодови мухи – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Източен плодов червей (Cydia molesta), Прасковен кронков морец – (Anarsia lineatella) – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Щитоносни въшки – сем. Coccidae – лятно третиране на ларви
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Трипси – при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Обикновена житна пиявица

   Трипси

   Доза

   42 - 56 г/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   56 г/дка

   Карантинен срок

   40 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки сем. Aphididae, обикновена житна пиявица – Lema melanopa, трипси – сем. Tripidae – внася се във фаза BBCH 69-71
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Надземни нощенки – сем. Noctuidae – внася се във фаза BBCH 69-71
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Вреда

   Галици

   Дървеници

   Доза

   58 - 120 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Вреда

   Мухи

   Рапичен цветояд

   Рапична стъблена бълха

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки сем. Aphididae – внася се при проява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Дървеница сем Cecidomyida галица сем. Cimicidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Надземни нощенки сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

   Срещу Рапичен цветояд – Meligethes aeneus Рапична стъблена бълха – Psyliodes chrysociphala Мухи – сем. Tenthredinidae – Рапичен цветояд, рапична стъблена бълха-при достигане на ПИВ

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 56 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 56 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда Pieris brassicae, Молци – сем. Plutellidae,
   Трипси – сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae, Молци
   сем. Plutellidae, Трипси сем. Tripidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки сем. Noctuidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   120 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Зелева дървеница

   Петнистокрила дрозофила

   Мухи

   Доза

   60 - 160 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – (сем. Aphididae) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 100-120 л/дка

   Зелева дървеница (Cimex sp.), Мухи – (разред Diptera)
   Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 100-200 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   40 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Плодови мухи

   Доза

   60 - 70 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Източен плодов червей

   Прасковен клонков молец

   Доза

   70 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Щитоносни въшки

   Доза

   70 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Трипси

   Доза

   60 - 70 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   60 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки (сем. Aphididae) – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Плодови мухи – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Източен плодов червей (Cydia molesta), Прасковен кронков морец – (Anarsia lineatella) – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Щитоносни въшки – сем. Coccidae – лятно третиране на ларви
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Трипси – при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   30 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Обикновена житна пиявица

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки (сем. Aphididae) – внася се BBCH 11 –71
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   Срещу Надземни нощенки – внася се във фаза
   ВВСН 69-71
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

   Срещу обикновена житна пиявица – Lema melanopa, трипси – сем. Tripidae – внася се във фаза ВВСН 69-71
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда Pieris brassicae, Молци
   сем. Plutellidae, Трипси сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бели пеперуди

   Листни въшки

   Рапична листна оса

   Доза

   30 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Дървеници

   Галици

   Доза

   58 - 120 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Мухи

   Рапичен цветояд

   Рапична стъблена бълха

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки (сем. Aphididae) Срещу Рапична листна оса (Athalia colibri), Бели пеперуди (сем. Pieridae ) – внася се във фаза ВВСН 11-39
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10
   Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   Срещу Дървеница сем Cecidomyidae галица сем. Cimicidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Надземни нощенки сем. Noctuidae Cimicidae – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Рапичен цветояд Meligethes aeneus Рапична стъблена бълха – Psyliodes chrysociphala Мухи сем. Tenthredinidae – Рапичен цветояд, рапична стъблена бълха-при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   Срещу Колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae, Молци – сем. Plutellidae, Трипси – сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Дървеници – сем. Cimicidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Надземни нощенки – сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Обикновена житна пиявица

   Трипси

   Доза

   42 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae, обикновена житна пиявица – Lema melanopa, трипси – сем. Tripidae – внася се във фаза BBCH 69-71
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки сем. Noctuidae – внася се във фаза BBCH 69-71
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Молци

   Западен коренов царевичен червей

   Доза

   56 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена житна пиявица

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки – сем. Aphididae – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

   Срещу Молци – сем. Pyralidae, Западен царевичен коренов червей Diabrotica sp. – внася се във фаза ВВСН 73-75
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

   Срещу Надземни нощенки сем. Noctuidae – внася се във фаза BBCH 12-15
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

   Срещу Обикновена житна пиявица – (Lema melanopa), Трипси
   (Tripidae) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   40 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Плодови мухи

   Доза

   60 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   60 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Плодови мухи– при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

    

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Вреда

   Галици

   Дървеници

   Доза

   58 - 120 г/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Вреда

   Мухи

   Рапичен цветояд

   Рапична стъблена бълха

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Вреда

   Сив царевичен хоботник

   Доза

   30 г/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки – сем. Aphididae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Дървеница – сем Cecidomyidae– галица – сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Рапичен цветояд – Meligethes aeneus Рапична стъблена бълха – Psyliodes hrysociphala Мухи – сем. Tenthredinidae – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Надземни нощенки – сем. Noctuidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

   Срещу Сив царевичен хоботник (Таnymecus dilaticollis) – внася се във фенофаза ВВСН 10-19
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Обикновена житна пиявица

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae, обикновена житна пиявица – Lema melanopa, трипси – сем. Tripidae – внася се във фаза BBCH 51-69
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки сем. Noctuidae– внася се във фаза BBCH 51-69
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Вреда

   Тютюнева бълха

   Доза

   42 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   60 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки – сем. Aphididae,
   Белокрилка Trialeurodes vaporariorum – внася се при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Надземни нощенки сем. Noctuidae– внася се при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

   Срещу Трипси -сем. Tripidae – внася се при поява на единични индивиди
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Тютюнева бълха – Epitrix hirtipenis – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 30 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   40 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata, Бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae, Молци – сем. Plutellidae, Трипси – сем. Tripidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Дървеници сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Надземни нощенки – сем. Noctuidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Молци

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Сив царевичен хоботник

   Доза

   30 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Обикновена житна пиявица

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Листни въшки – сем. Aphididae – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 2
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Молци – сем. Pyralidae, Западен царевичен коренов червей Diabrotica virgifera – внася се във фаза BBCH 73-75
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 8-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Сив царевичен хоботник (Tanymecus delaticolis) – внася се във фаза ВВСН 10-19
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

   Срещу Надземни нощенки сем. Noctuidae – внася се във фаза BBCH 12-15
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Срещу Обикновена житна пиявица – (Lema melanopa), Трипси
   (Tripidae) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки сем. Aphididae- при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Колорадски бръмбар

   Бяла зелева пеперуда

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Целина за корен

   Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae,
   Молци – сем. Plutellidae, Трипси – сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници – сем. Cimicidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки – сем. Noctuidae – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Доза

   40 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Плодови мухи

   Доза

   60 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Вреда

   Петнистокрила дрозофила

   Доза

   60 - 100 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки (сем. Aphididae) при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-14
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Плодови мухи – при достигане на ПИВ
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

   Минимална употреба

   Срещу Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни въшки

   Оранжерийна белокрилка

   Доза

   28 - 60 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бяла зелева пеперуда

   Колорадски бръмбар

   Молци

   Трипси

   Доза

   42 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Дървеници

   Доза

   56 - 80 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Нощенки

   Доза

   40 - 50 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Листни въшки – сем. Aphididae, Белокрилка – Trialeurodes vaporariorum – внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-15 дни
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Колорадски бръмбар – Leptinotarsa decemlineata,
   Бяла зелева пеперуда – Pieris brassicae, Молци – сем. Plutellidae, Трипси – сем. Tripidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Дървеници – сем. Cimicidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 70-100 л/дка

   Надземни нощенки – сем. Noctuidae– внася се при поява
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка