Препарати

ЛАМБАДА 5 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на ЛАМБАДА 5 ЕК за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Вредна житна дървеница

    Доза

    12.5 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Вредна житна дървеница

    Доза

    20 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ябълков плодов червей

    Доза

    15 мл/дка

    Карантинен срок

    14 дни

    Допълнителна информация