Препарати

ЛАМАДОР 400 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   Ламадор 400 ФС е модерна, добре баланси- рана комбинация от последното достижение на фирма Байер в областта на обеззаразяването – протиоконазол, и класическия и доказан фунгицид – тебуконазол.

   Ламадор 400 ФС не само предлага отличен контрол на болестите, пренасяни със семена, но също така допринася за производството на по-силни и здрави растения (виж Предимства).

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:

   • Да се използват специализирани машини за обеззаразяване на семена.
   • Третирани семена да се обозначават и да не се дават за фураж на животни.
   • Чувалите, в които са държани обеззаразени семена, да не се използват повторно.
   • Опаковката да се разклати интензивно преди употреба. Възможно е по време на съхранение компонентите на формулацията да се разслоят.
   • Амбалаж, съдържащ третирани семена трябва обезателно да носи надпис: “ВНИМАНИЕ! СЕМЕНАТА СА ОБЕЗЗАРАЗЕНИ С ЛАМАДОР 400 ФС, СЪДЪРЖАЩ ТЕБУКОНАЗОЛ И ПРОТИОКОНАЗОЛ.“

   ПРЕДИМСТВА:

   • Ефикасен срещу икономически важни болести, пренасяни чрез семената – главни, фузариум, кореново гниене, снежна плесен;
   • Подобрен хабитус на житните култури благодарение на по-здравите и компактни растения с по-голям диаметър на стъблото;
   • По-добро коренообразуване благодарение на ефекта на новото активно вещество протиоконазол;
   • Повишена устойчивост на засушаване поради по-мощната коренова система;
   • Повишена устойчивост на измръзване и изтегляне, благодарение на липсата на мезокотил, който е най-чувствителната част на растението.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на ЛАМАДОР 400 ФС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Почвени патогени

   Доза

   20 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Горскодървесни видове в разсадници

   Срещу почвени патогени – внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Праховита главня

   Ленточна болест

   Мрежести петна

   Снежна плесен

   Фузарийно кореново гниене

   Доза

   20 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Праховита главня

   Доза

   20 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Твърда главня

   Праховита главня

   Снежна плесен

   Фузарийно кореново гниене

   Доза

   20 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Твърда главня

   Доза

   20 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Твърда главня

   Доза

   20 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация