Препарати

ЛАМАДОР ПРО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   ЛАМАДОР ПРО е контактен и системен фунгицид за третиране на семена, съдържащ активни вещества с  различен механизъм на действие като унищожава спорите на болестите, пренасяни по семенната обвивка и вътре в семената. Флуопирам е от нов клас – Пиридилетиламиди, блокатор на респираторната верига на патогените (SDHI). Активните вещества протиоконазол и тебуконазол предизвикват морфологични и функционални изменения в клетъчната мембрана на гъбата. Продукта проявява антиспорулантен ефект и влияе върху мицелния растеж.

   ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

   • Да се прилага само в професионални и сертифицирани инсталации за заготовка и третиране на семена.
   • Семената трябва да бъдат добре почистени и обезпрашени.
   • Максимум 200 кг семена/ха.

   ПРЕДИМСТВА

   • Комплексна защита срещу ключовите болести, пренасяни със семената и растителни остатъци.
   • Изключителна ефикасност срещу Drechslera spp.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

   Според указанията за работа с инсталацията за третиране на семена.

  • Регистрации на ЛАМАДОР ПРО за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузарийно кореново гниене

   Снежна плесен

   Ленточна болест

   Праховита главня

   Покрита главня

   Доза

   50 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузарийно кореново гниене

   Снежна плесен

   Покрита главня

   Праховита главня

   Доза

   50 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация