Препарати

ЛАИТАНЕ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.01.2024

 • Missing thumbnail

  ЛАИТАНЕ е фунгицид със системно действие.

 • Регистрации на ЛАИТАНЕ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Домати, патладжан
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза ВВСН 60-89 (първо съцветие – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 2

  Интервал между приложенията – 10-12 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-80 л/дка
  Домати само за прясна консумация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  250 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Лозя (винени и десертни сортове)
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза ВВСН 62-81 (20% опадане на ресите – начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Марули
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea), Склероти-
  нийно гниене (Sclerotinia spp.) – внася се във фаза ВВСН 10-49 (котиледоните напълно развити; нарастващия връх или същинският лист е видим – формирана цялата листна маса)
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10-12 дни
  Вода 50-100 л/дка (при употреба на полето) 50-80 л/дка (при употреба в оранжерии)
  Работния разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Домати, патладжан
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза ВВСН 60-89 (първо съцветие – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 2

  Интервал между приложенията – 10-12 дни
  Вода л/дка мин/макс – 40-80 л/дка
  Домати само за прясна консумация

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Пипер
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза ВВСН 60-89 (първо съцветие – пълна зрялост)
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10-12 дни
  Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сиво гниене

  Доза

  200 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Ягоди
  Срещу Сиво гниене (Botrytis cinerea) – внася се във фаза ВВСН 60-89 (първи отворени цветове – втора реколта: повечето плодове са оцветени)
  Работния разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10-12 дни
  Вода л/дка мин/макс 40-100 л/дка (при употреба на полето) 40-80 л/дка (при употреба в оранжерии)
  Работния разтвор да не надвишава 80 л/дка, в случаите на приложение на продукта с ръчна пръскачка