Препарати

К-ОБИОЛ 6 УЛВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • С несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.09.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на К-ОБИОЛ 6 УЛВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Доза

   42 - 84 мл/тон

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Складирани зърнено-житни култури, вкл. малц от пивоварен ечемик и пшеница, ориз, царевица, зърнено-бобови култури

   Срещу Складови неприятели: житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), ръждивочер-вен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), зърнов бръмбар (Rhyzopertha dominica), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus) .
   Внася се във фаза след прибиране на реколтата.

   Брой мин/макс приложения – 1
   С несистемно действие