Препарати

КУСТОДИЯ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.05.2024

  • Missing thumbnail

   Кустодия има защитно и лечебно действие. Продуктът се прилага превантивно. Препоръчва се третиране по време на критичните периоди за развитие на болестите по културите. Продуктът да се използва в програма за защита, където е заложено редуването на активни вещества с различен механизъм на действие. Кустодия е системен фунгицид, който се пренася трансламинарно и акропетално в тъканите на растенията.

   Механизъм на действие

   Кустодия съдържа азоксистробин и тебуконазол, активни вещества, принадлежащи към две различни химични семейства (стробилурини и триазоли), с различен механизъм на действие. Кустодия е подходящ за контрол на основните болести по зърнено-житните и срещу брашнеста мана по градинските култури и лозята. И двете активни вещества протежават изявено действие срещу листни петна, видове ръжди, листен пригор и мрежести петна при пшеница и ечемик, а тебуконазолът е с допълнително действие срещу фузариум по класа.

   Смесимост

   При смесване с други продукти трябва да се спазва най-дългият карантинен срок. При съмнение за несъвместимост с друг продукт да се направи предварително тест в отделен съд.

   ФИТОТОКСИЧНОСТ:

   Кустодия, приложен самостоятелно, не предизвиква симптоми на фитотоксичност върху различните тествани видове.

   ВНИМАНИЕ:

   При смесването с други продукти трябва да се спазва най-дългият карантинен срок. Да се спазват препоръките за безопасност препоръчани за по-опасният продукт. Ако настъпят случаи на отравяне информирайте лекаря за направената смес.
   Да не се прилага чрез въздушно третиране. Прилагайте при липса на вятър. Да не се продава в насипно състояние.

   Работа с продукта:

   Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с химически продукти. Да се избягва контакт с кожата, очите или облеклото. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Не вдишвайте прах / пушек / газ / мъгла / изпарения / спрей. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на този продукт.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  • Регистрации на КУСТОДИЯ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Ръжда

   Листен пригор

   Мрежести петна

   Доза

   80 - 125 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 30 – 59 (начало на удължаване на стъблото – край на изкласяване-то)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14-21
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   75 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Винени сортове.
   Внася се във фаза BBCH 20 – 75 (десет и повече листа са отворени – гроздовите зърна са с размер на грахово зърно, гроздата започват да увисват)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14-21
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 13 – 89 (трети лист (>3 см ) ясно видим – пълно узряване)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Фузариоза по класа

   Доза

   100 - 125 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Брашнеста мана

   Ръжда

   Листни петна

   Доза

   80 - 125 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14-21
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен – пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Ръжда

   Листни петна

   Доза

   80 - 125 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Вреда

   Фузариоза по класа

   Доза

   100 - 125 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото – край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 14-21
   Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Доза

   50 - 100 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 13 – 89 (трети лист (>3 см ) ясно видим – пълно узряване)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 10-14
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка