Препарати

КУПРОХАЙ 50 ВП

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   КУПРОХАЙ 50 ВП е контактен фунгицид с предпазно действие, който трябва да бъде прилаган преди появата на първите симптоми на болестта. Продуктът има изключително широкоспектърно действие: фунгицидно, бактерицидно и алгицидно. Прилага се когато климатичните условия са благоприятни за развитието на болестта. Следващите третирания са на интервали от 7-14 дни в зависимост от културата и опасността от зараза

   НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Медта пречи на поникването на спорите на гъбата. Спорите на гъбата са податливи на Cu++ йони от тяхната заобикаляща среда. Спорите абсорбират Cu++ йони, които изместват H +, K + , Ca++ и Mg++ йони от клетъчната повърхност. Тази замяна довежда до изменение на пропускливостта на мембраната, става много по –лесно за медните йони да навлизат в клетката. Вътре в спорите, медните йони се свързват с различни химически групи от ензимни протеини. Тези съединения довеждат до токсичен ефект, който нарушава нормалната клетъчна активност.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Купрохай 50 ВП е контактен фунгицид за борба с редица
   гъбни и бактериални болести при лозя, картофи и овощни.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Прибавете необходимото количество от препарата в малко вода, като разбърквате. Разбийте добре сместа и прибавете останалото количество вода. Препоръчва се направеният разтвор да се употреби веднага, не го пазете за следващи третирания.

   СМЕСИМОСТ:КУПРОХАЙ 50 ВП е смесим с повечето използвани инсектициди, фунгициди и други с изключение на серни препарати, тирам и алуминиев фозетил. Въпреки това се препоръчва да се направи проба преди да се третира със сместа.

  • Регистрации на КУПРОХАЙ 50 ВП за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Повреди по клоните

   Струпясване

   Кафяво гниене

   Бактериоза

   Огнен пригор

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Приложение във фаза ВВСН 95- 53 (Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) – Есен/ пролет.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Кафяво гниене

   Бактериоза

   Сачмянка

   Цитоспороза

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Приложение във фаза ВВСН 95- 53 (Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) – Есен/ пролет.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Повреди по клоните

   Струпясване

   Кафяво гниене

   Огнен пригор

   Бактериоза

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Приложение във фаза ВВСН 95- 53 (Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) – Есен/ пролет.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Повреди по клоните

   Струпясване

   Кафяво гниене

   Огнен пригор

   Бактериоза

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Приложение във фаза ВВСН 95- 53 (Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) – Есен/ пролет.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Цитоспороза

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Приложение във фаза ВВСН 95- 53 (Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) – Есен/ пролет.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мехурки

   Цитоспороза

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Приложение във фаза ВВСН 95- 53 (Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) – Есен/ пролет.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Цитоспороза

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Приложение във фаза ВВСН 95- 53 (Половината от листата са пожълтели или опадали-Отваряне на пъпките: люспите са отворени, виждат се светлозелени сектори) – Есен/ пролет.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Повреди по клоните

   Огнен пригор

   Доза

   150 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Приложение във фаза ВВСН 91-53 (Нарастването на леторастите е завършило; връхната пъпка е развита; листата са все още изцяло зелени – Разпукване на пъпките: люспите на пъпките са удължени със светлозелени участъци)- Есен/ пролет.