Препарати

КУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на КУПРОСЕЙТ ГОЛД НОВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяви листни петна

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   5 дни

   Допълнителна информация

   Във фаза BBCH 51-80 (първо съцветие, изправена пъпка – девет и повече китки с плодове с типичен размер)

   Брой мин/макс приложения – 4
   Интервал между приложенията – 7-10
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 20-90 (поява на първото основно странично разклонение (>5 см) –плодовете от първо плодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват)

   Брой мин/макс приложения – 6
   Интервал между приложенията – 7-10
   Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   300 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 55-80 (съцветията набъбват, цветчетата са затворени и плътно прилепнали – повечето от зърната се събират, грозда се затваря)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-10
   Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка