Препарати

КУПРОКСАТ ФЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  29.04.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

   КУПРОКСАТ ФЛ е меден фунгицид с предпазно действие. Съдържа меден хидроокис, който обезпечава бързия ефект и меден сулфат, който подсигурява по- дълго последействие. КУПРОКСАТ ФЛ действа, като блокира покълването на спорите на гъбите и възпрепятства растежа на техния мицел. Наличието на влага активира медните йони, което предпазва растенията от болестите, благоприятствени от завишената влажност.

   Предимства:

   Течна формулация
   – Изграден от ултрафинни кристални частици, усигуряващи максималното действие на медта срещу гъбни и бактериални болести.
   – Перфектно покритие и сцепление с листната маса на третираните площи.
   – Максимално действие срещу контолираните болести

   Начин на действие: 
   Купроксат е контактен фунгицид, с широк спектър на действие срещу гъбни и бактериални болести. При третиране на културите активното вещество, блокира покълването на спорите. При наличие на влага медните йони стават активни, което води до предпазване на растенията от болести, развиващи се при такива климатични условия.

   Препоръки за употреба:
   Контактното дейсвие на продукта определя неговото превантивно изпозване срещу контролираните болести. За постигане на максимален ефект от продукта третирането на растенията да се извършва профилактично през 7-10 дни. Пръсканията да започнат при наличие на благоприятни за развитието на болеста уловия. Може да се смесва с други фунгициди, инсектициди и листни торове. Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

    

  • Регистрации на КУПРОКСАТ ФЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Черно бактериално струпясване

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   (BBCH 97-10) всички листа са окапали – фаза „Миши уши”:зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките.

   Работен разтвор 100 л/дка.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Див огън

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Доза

   300 мл/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   до фаза “миши уши”