Препарати

КУМУЛУС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • Spe8 Опасен за пчелите

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

09.05.2024

 • Missing thumbnail

  Механизъм на действие:

  Кумулус е контактен фунгицид с широк спектър на действие. Микронизираната сяра, формулирана като водоразтворими гранули, действа като естествен тор и фунгицид за борба срещу брашнести мани и струпясване, както и със странично действие срещу акарите при много селскостопански култури.

  Управление на резистентността:

  С цел предотвратяване развитието на резистентност на гъбните патогени към ПРЗ се препоръчва строго спазване на всички елементи от разрешената употреба на КУМУЛУС в:регистрирани дози, брой приложения за един сезон, време на приложение и др. При многократно използване на вещества с един и същ механизъм на действие (според FRAC), на една и съща площ e възможно
  причинителите на гъбни болести да развият устойчивост към тях, при което ефикасността им се понижава значително. По тази причина, препоръчваме редуване на активни вещества с различен механизъм на действие (различна група по FRAC). Консултирайте се с отговорните институции и търговските представители относно стратегиите за управление на резистентността. Когато е възможно, използвайте устойчиви сортове, биологични продукти /методи за борба. Отговорното управление на резистентността се насърчава с цел ефективен и дългосрочен контрол на вредителите.

  Приготвяне на работния разтвор:

  преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
  определя се разходът на работен разтвор;
  резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
  изчисленотоколичествопродуктсеизлива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с
  вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
  • започва сепръскането, катосе има предвид, че е много важно доброто и равномерно
  напръскване на растенията;
  • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка
  или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
  • след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КУМУЛУС за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза BBCH 11-89

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  5 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 13-79 (3 листа (с прилистниците) се разтварят или се развиват 9 или повече мустачета – шушулките са достигнали типичен размер (восъчна, зелена зрялост); грахчетата са напълно оформени).

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията 8-10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  9 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията 8-10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  1000 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 37-49 (листата покриват 70 % от повърхността – кореноплодите са в техническа зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 15-20
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  5 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 13-79 (3-ти същински лист (първи трилистник) разтворен – чушки: отделни фасулеви зърна се виждат лесно)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията 8-10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (втори същински лист – пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 37-49 (листата покриват 70 % от повърхността – кореноплодите са в техническа зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 15-20
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  1000 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Краста

  Доза

  1250 г/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Оидиум (брашнеста мана)

  Доза

  200 - 300 гр/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Вреда

  Екскориоза

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 09-81 (разпукване на пъпките: ясно се виждат зелените върхове на леторастите -начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености)

  Брой мин/макс приложения – 8
  Интервал между приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  Срещу Ескориоза (Phomopsis viticola) )

  Внася се във фаза ВВСН 09-15 (разпукване на пъпките: ясно се виждат зелените върхове на леторастите -5 листа са отворени)
  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10

  Вода л/дка мин/макс – 60

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  5 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (разтворен втори същински лист – пълно узряване).

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията 8-10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  600 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 13-49 (разтворен трети същински лист – край на нарастването на корена: достигнати типичните форма и размер)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията 8-10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 10-75 (отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата – плодовете са достигнали половината от окончателната си големина)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията 10-12
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  1000 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  5 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 21- 89 (поява на първо странично разклонение – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 7
  Интервал между приложенията 7
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 35-69

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 21
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Акари

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 10-75 (отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата – плодовете са достигнали половината от окончателната си големина)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията 10-12
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  1000 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене)

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  5 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 11-87 (първа двойка листа се разтваря – 70 % от шишарките са плътни)

  Брой мин/макс приложения – 8
  Интервал между приложенията – 5-10
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Акари

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 10-75 (отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата – плодовете са достигнали половината от окончателната си големина)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията 10-12
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Струпясване

  Доза

  750 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Подобряване качеството на плодовете

  Доза

  1125 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  600 - 900 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 10-75 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)

  Брой мин/макс приложения – 12
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  Срещу Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha)

  Внася се във фаза ВВСН 10-83 (фаза „миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа- начало на узряване: първа поява на специфичното за сорта оцветяване )

  Брой мин/макс приложения – 7
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  500 г/дка

  Карантинен срок

  5 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 14-59 (четвърти лист развит – масова бутонизация)

  Брой мин/макс приложения – 6
  Интервал между приложенията 7-14
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка