Препарати

КУИМЕРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • със системно действие

 • Да се спазва Закона за пчеларствот​о

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

09.05.2024

 • Missing thumbnail

  КУИМЕРА е фунгицид със активно вешество крезоксим-метил синтетично производно на стробилурин А (вторичен гъбичен метаболит, изолиран от гъбата Strobilurus tenacellus ), с превантивна, лечебна и ерадикативна активност.

  Начин на действие:

  КУИМЕРА е фунгицид е с трансламинарно действие, продължителен остатъчен ефект и мезофилно движение в листата, той се разпространява най-вече върху листата чрез дифузията си в газовата фаза. Действа върху мицела на гъбата, във фазата на спороношение и по време на покълването на спорите. Той действа чрез свързване към мястото на Qo, блокиране на потока от електрони, блокиране на транспорта на електрони в позицията на комплекса цитохроми-bc 1 , предотвратявайки дишането на митохондриите.

   

  Управление на резистентността :

  Многократната употреба на продукта трябва да се избягва. Редувайте продукта, смесен с фунгициди с различен начин на действие. Прилагайте продукта като превантивна мярка (трябва да се използва в ранните стадии на развитие на заболяването. Допълнително с нехимични методи. 

  Опасности за околната среда: Силно токсичен за водни организми с дълготраен ефект.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КУИМЕРА за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Струпясване

  Стемфилиум

  Доза

  20 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза Първо приложение ВВСН 57 (фаза розов бутон)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 8-14
  Вода л/дка мин/макс – 80-800 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Брашнеста мана

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Вреда

  Черно гниене

  Доза

  30 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  При десертни и винени сортове
  Първо приложение при поява на първи симптоми на болестта. ВВСН 19-81 (9 и повече листа отворениначало на узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 12-14
  Вода л/дка мин/макс –30-100 л/дка
  Не повече от три приложения за вегетационен период

  Срещу Черно гниене (Guinardia bidwellii)

  Първо приложение при поява на първи симптоми на болестта. ВВСН 19-81 (9 и повече листа отворени-начало на узряване)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията- 12-14
  Вода л/дка мин/макс –30-100 л/дка
  Не повече от три приложения за вегетационен период

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Струпясване

  Брашнеста мана

  Доза

  20 г/дка

  Карантинен срок

  35 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза Първо приложение ВВСН 57 (фаза розов бутон)

  Брой мин/макс приложения – 3
  Интервал между приложенията – 8-14
  Вода л/дка мин/макс – 80-800 л/дка