Препарати

КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Северен листен пригор

    Ръжда

    Дребни листни петна

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация