Препарати

КУИКФОС ОВАЛНИ ТАБЛЕТКИ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  10.09.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на КУИКФОС ОВАЛНИ ТАБЛЕТКИ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Оризова гъгрица

    Житна гъгрица

    Доза

    10 таблетки/тон зърно

    Карантинен срок

    45 дни

    Допълнителна информация

    За обеззаразяване на зърно в насипно състояние срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждиво-червен зърнов бръмбар; Palorus spp.

    Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20 °С; 5 денонощия при t 15-20°С; 7 денонощия при t 10-15°С

    Третирането да се извършва чрез пригодени сонди за дозиране в купа, автоматичен дозатор над лентата или ръчно пускане. Купът след третирането да се покрие с полиетилен или гумиран брезент.