Препарати

КУАНТУМ РОК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • контактно и проникващо – трансламинарно, апопластично движение.

 • Вододиспергируеми гранули (ВГ)

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

09.05.2024

 • Missing thumbnail

  Куантум Рок е комбинация от активните вещества диметоморф и меден оксихлорид. Приложен върху растения Куантум Рок бързо се преразпределя и прониква в растителните тъкани. Куантум Рок притежава контактно и проникващо – трансламинарно, апопластично движение.

  Куантум Рок е комбинация от диметоморф и меден оксихлорид с предпазно и лечебно действие. Контактната съставка меден оксихлорид образува защитен слой върху листната повърхност и не позволява на гъбата да проникне в листата. Системното действие на Куантум Рок се изразява в проникване на диметоморф през епидермиса в паренхимната тъкан на листата. Куантум Рок блокира развитието на спорите на маните, разрушава образуваните хаустории и предотвратява образуването на нови спори. Куантум Рок притежава комбиниран начин на действие на база двете си активни вещества и по този начин намалява риска от развитие на резистентност.

  Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван:

  Третирането да се извършва при тихо време, без вятър, за да се избегне попадане на работен разтвор върху съседни култури. Да не се третира при температури над 25оС. Да не се пръска срещу вятъра.

  Препоръки при употреба:

  При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици, непромокаем гащеризон и здрави обувки. Да се спазват правилата за работа с продукти за растителна защита.

  Практическите препоръки за употреба, освен гореизброените, трябва да се съобразяват със сигналите на местните пунктове по прогноза и сигнализация, или най-късно да се прилага при първи признаци на болестта съобразено със фенофазата. Не влизайте в третираните култури преди разтвора да е изсъхнал напълно и не по-рано от 24 часа от последното третиране. При прибиране на реколтата, влизайте в третирания участък с предпазни ръкавици и гащеризон.

  Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури:

  При спазване на указаните дози и третиране няма негативно въздействие върху следващите култури и не се намесва в сеитбооборота.

  ВНИМАНИЕ: може да бъде слабо фитотоксичен за някои сортове пъпеш. Препоръчително е извършването на предварителни тестове.

  За да избегнете появата на резистентност, се препоръчва използването на продукта съгласно дозите описани в етикета в програма с продукти с различен механизъм на действие.

  Приготвяне на работния разтвор:

  резервоарът на пръскачката се напълва с половинаата от необходимото количество вода, след което се прибавя измереното количество продукт. Долива се останалата вода при непрекъснато бъркане.

  Смесимост:

  Да се спазва най-дългият карантинен срок при смесването с други препарати. Трябва също така да се спазят мерките за безопасност предписани за най-токсичният продукт. Ако настъпят случаи на отравяне информирайте лекаря за направената смес.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КУАНТУМ РОК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (напълно разтворен 3 същински лист на главно стъбло) до 7 дни преди прибиране.

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  250 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (напълно разтворен 3 същински лист на главно стъбло) до 7 дни преди прибиране.

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (разтворен 3 същински лист) до 7 дни преди прибиране

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  250 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (напълно разтворен 3 същински лист на главно стъбло) до 14 дни преди прибиране.

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (напълно разтворен 3 същински лист на главно стъбло) до 3 дни преди прибиране.

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (разтворен 3 същински лист) до 7 дни преди прибиране

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  250 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (развити три листа) до 28 дни преди прибиране

  Брой мин/макс приложения – 1-4
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (разтворен 3 същински лист) до 7 дни преди прибиране

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  250 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (напълно разтворен 3 същински лист на главно стъбло) до 7 дни преди прибиране.

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (разтворен 3 същински лист) до 7 дни преди прибиране

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (напълно разтворен 3 същински лист на главно стъбло) до 7 дни преди прибиране.

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (разтворен 3 същински лист) до 7 дни преди прибиране

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (напълно разтворен 3 същински лист на главно стъбло) до 7 дни преди прибиране.

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (напълно разтворен 3 същински лист на главно стъбло) до 7 дни преди прибиране

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  300 г/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 13 (разтворен 3 същински лист) до 7 дни преди прибиране

  Брой мин/макс приложения – 1-2
  Интервал между приложенията – 7-14
  Вода л/дка – 50-100