Препарати

КСАНАДУ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

06.01.2024

 • Missing thumbnail

  КСАНАДУ е нов двукомпонентен системен, вегетационен хербицид, от групата на сулфунилуреите за контрол на широколистни плевели при зърнено-житни култури като овес, пшеница, ечемик, ръж и тритикале.

  ПРЕДИМСТВА:

  • Нова високоефективна комбинация на сулфонилурейни активни вещества, без аналог в България
  • Широк спектър на действие
  • Синергично и допълващо действие на активни вещества срещу проблемни широколистни плевели
  • Широк прозорец на приложение при житни култури
  • от фаза трети лист до фаза напълно разтворен флагов лист
  • Отлично действие срещу проблемни плевели, като видове великденче, лепка и др.
  • Пълна селективност към житни култури
  • Отлично смесване с други пестициди

  НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
  Ксанаду се прилага в доза 10 г/дка (100 г/ха) с наземна техника, с препоръчителен работен разтвор 20-40 л/дка, в пшеница, ечемик, ръж и тритикале, за контрол на едногодишни шириколистни плевели, като Лепка (Galium aparine), Лайка (Matricaria recutita), Врабчови чревца (Stellaria media), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Мак (Papaver rhoeas), Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Персийско великденче (Veronica pérsica) и др.

  • Регистрации на КСАНАДУ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   10 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   10 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   10 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   10 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка