Препарати

КРИПТ 540

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.01.2024

  • Missing thumbnail

   • Механизъм и спектър на действие: КРИПТ 540 е  тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
   • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИСтърнища, Угари – 130-400мл/дка
    Маслодайна рапица, Зимна пшеница, Царевица, Аспержи – 70-200мл/дка
    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови) – 200-530мл/дка (макс. доза на култура/вегетационен периот 800мл/дка)
    Цитруси – 200-530мл/дка (макс. доза на култура/вегетационен периот 800мл/дка)
    Неземеделски площи (железопътни линии, промишлени и селски райони) – 270-400мл/дка (530мл/дка при точково прилагане)
    (макс. доза на година 530мл/дка)
    Горски насаждения – 30-400мл/дка (530мл/дка при точково прилагане)
    (макс. доза на година 530мл/дка)
   • Карантинен срок (дни): 21 дни за овощни и цитруси; при останалите – не се изисква

   • Регистрации на КРИПТ 540 за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    70 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба/преди поникване на културите.
    Брой мин/макс прилжоения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)
    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)
    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ сезон: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)
    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)
    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)
    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ сезон: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ сезон: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)
    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ сезон: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)
    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    70 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба/преди поникване на културите.
    Брой мин/макс прилжоения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    70 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба/преди поникване на културите.
    Брой мин/макс прилжоения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)
    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    130 - 400 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    270 - 400 мл/дка

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    30 - 400 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Стърнища, Угари
    Внася се преди засяване на културите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-2.
    Интерал между приложенията – 21 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    70 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    След сеитба/преди поникване на културите.
    Брой мин/макс прилжоения – 1.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)
    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни плевели

    Многогодишни плевели

    Доза

    200 - 530 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови)
    Внася се в активна вегетация на плевелите.

    Брой мин/макс прилжоения – 1-3.
    Интерал между приложенията – 28 дни.
    Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка.

    Макс. доза на култура/ вегетационен период: 800 мл/дка.