Препарати

КРИПТОН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  25.04.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   КРИПТОН е неселективен хербицид със системно действие, прилаган върху листа, под формата на концентрат за приготвяне на воден разтвор (SL). Според класификацията на HRAC активното вещество глифозат е класифицирано като група G.

   Начин на действие:

   • КРИПТОН съдържа активно вещество, което инхибира действието на ензима – 5-енолпируват-3-фосфат синтаза (EPSPS), който е ключов ензим в метаболитния път на шикимовата киселина, свързан с биосинтезата на ароматни съединения, аминокиселини, което впоследствие води до инхибиране на синтеза на протеини, необходими за растежа и развитието на растенията.
   • Агентът се поема през зелените части на растенията (листа, зелени филизи и невдървесинена кора), след което се придвижва из цялото растение и достига до подземните му части (корени, столони и др.).
   • Първите симптоми на действието на агента (пожълтяване и увяхване) се забелязват 7-10 дни след третирането.
   • Пълната смърт на растенията настъпва след около 3 седмици.

   Съвети за употреба:

   • Високата температура и влажност на въздуха, както и силната слънчева светлина ускоряват действието на препарата.
   • Пълната ефективност на препарата се постига, когато третирането се извършва върху плевели във фаза на интензивен растеж, т.е., когато едногодишните едносемеделни имат най-малко 5 cm, двусемеделните имат 2-3 листа, а многогодишните едносемеделни плевели са напълно развити 5- 6 лист., а многогодишните двусемеделни са във фаза на интензивен растеж.
   • По-ниска ефективност на борбата с плевелите се постига, когато развитието на плевелите е отслабено поради неблагоприятни условия (напр. суша, прекомерна влажност, замръзване или много висока температура).

    

   РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ :Стърнища, Угари – 130-400мл/дка
   Маслодайна рапица, Зимна пшеница, Царевица, Аспержи – 70-200мл/дка
   Овощни видове (семкови, костилкови и черупкови) – 200-530мл/дка (макс. доза на култура/вегетационен периот 800мл/дка)
   Цитруси – 200-530мл/дка (макс. доза на култура/вегетационен периот 800мл/дка)
   Неземеделски площи (железопътни линии, промишлени и селски райони) – 270-400мл/дка (530мл/дка при точково прилагане)
   (макс. доза на година 530мл/дка)
   Горски насаждения – 30-400мл/дка (530мл/дка при точково прилагане)
   (макс. доза на година 530мл/дка)

   Карантинен срок (дни): 21 дни за овощни и цитруси; при останалите – не се изисква

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КРИПТОН за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни плевели

   Многогодишни плевели

   Доза

   130-400 мл/дка

   Карантинен срок

   не се налага

   Допълнителна информация

   Стърнища, Угари
   Срещу поникнали едногодишни,
   двугодишни и многогодишни плевели –
   внася се преди засяване на културите
   Брой мин/макс прилжоения – 1-2
   Интерал между приложенията – 21 дни
   Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка