Препарати

КРЕДИТ 36 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.01.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
   КРЕДИТ 36 СЛ е системен хербицид, ефикасен срещу по-голямата част едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели. Препаратът се поема от зелените части на плевелите и се транслоцира до всички растежни точки, като за няколко часа се пренася чрез сокодвижението до крайните точки на корените, включително подземните коренища и коренови издънки на многогодишните плевели.
   Препаратът действа върху ензимите, необходими за синтеза на аминокиселини. Вследствие на това действие КРЕДИТ 36 СЛ напълно унищожава надземните и подземните части на плевелните растения.

   СМЕСИМОСТ: Не се препоръчва смесването на КРЕДИТ 36 СЛ с други хербициди, защото е възможно да се намали действието на глифозата.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Необходимото количество препарат да се излее в наполовината пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Разбърквайте постоянно по време на третирането. Необходим е работен разтвор от 10-30 л/дка. При третиране с гръбна пръскачка или шланг, задължително използвайте минимално количество вода отговарящо на 20 л разтвор/дка. Препоръчва се да се използва хладка вода (с температура по-ниска от 30°С).

   ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ: В регистрираната доза и начин на приложение КРЕДИТ 36 СЛ не е фитотоксичен за регистрираните култури и няма влияние върху следващите култури в сеитбооборота.

   • Регистрации на КРЕДИТ 36 СЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    300 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    700 мл/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    (без пивоварен ечемик и за производство на семена) – преди жътва

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    800 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Във фаза изкласяване на плевелите.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    (без хлебна и за производство на семена) – преди жътва

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни плевели

    Доза

    400 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    600 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    800 мл/дка

    Карантинен срок

    21 дни

    Допълнителна информация

    Във фаза изкласяване на плевелите.