Препарати

КРАЙЦЕР 350 ФС

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Забранена е употребата на третирани с продукта семена на царевица, слънчоглед и на зърнени култури, когато тези зърнени култури се засяват от януари до юни ( чл. 2 на Регламент (ЕС) № 485/2013 от 24 май 2013 г.)

 • Разрешен за употреба при зърнено – житни култури, които не се засяват от януари до юни.

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на КРАЙЦЕР 350 ФС за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Обеззаразяване на семена  – 100 мл+ 200 мл вода/100 кг семе

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Цвеклов хоботник

   Доза

   2000 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Обеззаразяване на семена – цвеклови хоботници (обикновен цвеклов хоботник, сив цвеклов хоботник, сив царевичен хоботник).
   Доза 2 л/100 кг семена или 24 мл/ единица недражирани семена.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Обеззаразяване на семена – 100 мл+ 200 мл вода/100 кг семе

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Обикновен житен бегач

   Доза

   100 мл/100 кг семена

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Обеззаразяване на семена – 100 мл+ 200 мл вода/100 кг семе