Препарати

КРАЙОР

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.05.2024

  • Missing thumbnail

   КРАЙОР е най-новият фунгицид за борба със сивото гниене по лозя и кафявото гниене по овощни. Активното вещество – изофетамид е от групата на SDHI, като действа на всички стадии от развитието на болестите. Има дифузионно (придвижва се по повърхността на листа), трансламинарно и системно действие, което осигурява пълна и дълготрайна защита.

   КРАЙОР е широкоспектърен фунгицид с предпазно и лечебно действие.

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА КРАЙОР :

   Изофетамидът действа специфично върху сукцинат дехидрогеназата (SDH) на комплекс II, ключов ензим на митохондриалното дишане в пресечната точка на два метаболитни процеса, които са от съществено значение за живота на гъбичната клетка. Инхибирането на SDH от изофетамид засяга производството на енергия (ATP), произведена в дихателната верига, и производството на аминокиселини, липиди и мастни киселини (метаболити, които са от съществено значение за клетъчната функционалност) в рамките на цикъла на Кребс.

   СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

   Причинител на изсъхване на цветове и клонки, както и кафяво гниене ( Monilinia laxa ) в черешови, черешови, прасковени, сливови, кайсиеви насаждения; причинител на плодово гниене ( Monilinia fructigena ) в прасковени, черешови, кайсиеви, черешови и сливови насаждения; причинител на сиво гниене ( Botrytis cinerea ) по лозята, ягодите и малините.

    

   • ново активно вещество: изофетамид
   • действа на всички етапи от развитието на сивото гниене
   • ефикасно предпазно и лекуващо действие
   • гъвкав момент на приложение

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КРАЙОР за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 57-69 (чашелистчетата са отворени,вижда се връхчето на венчето-край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 9
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
   При спазване Закона за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиниоза (Sclerotinia sclerotoirum)

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 60-65 (10% от цветовете на главния цветонос отворени-пълен цъфтеж)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиниоза (Sclerotinia sclerotoirum)

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 60-65 (10% от цветовете на главния цветонос отворени-пълен цъфтеж)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сиво гниене

   Доза

   150 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 61-83 (начало на цъфтеж- зърната формират цвят)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-80 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиниоза (Sclerotinia sclerotoirum)

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 60-65 (10% от цветовете на главния цветонос отворени-пълен цъфтеж)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Склеротиниоза (Sclerotinia sclerotoirum)

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза ВВСН 60-65 (10% от цветовете на главния цветонос отворени-пълен цъфтеж)
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 30 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Кафяво гниене

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 57-69 (чашелистчетата са отворени,вижда се връхчето на венчето-край на цъфтежа)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 9
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
   При спазване Закона за пчеларството

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сиво гниене

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   1 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 60-87 (първи отворени цветове-главна реколта: повечето плодове са оцветени)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7
   Вода л/дка мин/макс – 40-80 л/дка