Препарати

КОСМИК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  29.04.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   КОСМИК е тотален листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни ( в т. ч. и упорити храстовидни), житни и широколистни плевели по време на вегетацията им.

   НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: КОСМИК се абсорбира от растенията чрез листата и стъблата. Придвижва се през растението към кореновата система, където се натрупва. Действува на различни ензимни системи, нарушава образуването на аминокиселини и други ендогенни химични вещества. Развитието на растенията се блокира 24 часа след третирането. Видимите симптоми на поражение като антоцианово оцветяване, последвано от пожълтяване и покафеняване на листата се проявява 4-7 дни при едногодишните плевели и 10 – 14 дни при многогодишните.

   Пълно загиване настъпва след три седмици. Максимален ефект от Космик се получава в активен растеж, когато широколистните плевели са във фаза на изкласяване, а нежелани храсти преминали фаза буен растеж. В тези фази има обратен отток на хранителни вещества към кореновата система и хербицидът се натрупва обратно в тях. Освен това в тези фази коренищните и кореновоиздънкови плевели са дали максимално надземна маса и хербицидният ефект е по- пълен. При контакт с почвата хербицидът се дезактивира и няма остатъчни количества.

   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Прибавете необходимото количество от препарата в малко вода, като разбърквате. Разбийте добре сместа и прибавете останалото количество вода. Препоръчва се направеният разтвор да се употреби веднага, не го пазете за следващи третирания.

   СМЕСИМОСТ: Не се препоръчва смесване на Космик с други препарати за растителна защита. За всички глифозат-съдържащи продукти се препоръчват смеси със Силвет, а при твърда вода и с Хикс-чейндж.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КОСМИК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   ж.п. линни
   Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   400 - 1200 мл/дка

   Карантинен срок

   30 дни

   Допълнителна информация

   През активна вегетация на плевелите.