Препарати

КОСАЙД 2000 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.05.2024

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:


   Косайд 2000 ВГ
   е фунгицид и бактерицид с контактно действие. Медта има предпазно и антиспорообразуващо действие. Той образува защитен слой върху растителните части и ги предпазва от проникване на заразата.

   СМЕСИМОСТ: Косайд 2000 ВГ не е смесим с киселинни разтвори и алуминиев фозетил.


   ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР НА Косайд 2000 ВГ:

   Да се използва значително количество вода, за да се постигне добро покритие на културите. Убедете се, че пръскачката е чиста и в добро работно състояние. След това я калибрирайте така, че да се постигне добро покритие на всички растителни части на културите. Напълнете наполовина резервоара на пръскачката с вода и пуснете бъркалката. Добавете нужното количество Косайд 2000 ВГ директно в пръскачката. Продължете с разбъркването докато пълните резервоара догоре с вода и по време на пръскането. Ако РН на работния разтвор е по-малко от 6,5 може да се получи фитотоксичност.


   ДЕЙСТВИЕ НА Косайд 2000 ВГ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ:
   В регистрираната доза и начин на приложение при нормални условия на употреба Косайд 2000 ВГ не е фитотоксичен за регистрираните култури и няма влияние върху следващите култури.


   СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО Косайд 2000 ВГ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБАВЯН:
   – За приготвяне на работния разтвор да се използва чиста вода.
   – Да се осигури пълно покритие на растенията за максимален ефект.
   – Компетентният орган не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от използването на
   Косайд  при малина и орех.
   – Категория на употреба – Непрофесионална – прилага се от лица, навършили 18 години.
   – Карантинен срок – лозя: 14 дни; бадем и лешник: 28 дни; краставица, пъпеш, фасул и целина: 7 дни; фъстъци и лимон:
   21 дни; ягода: 3 дни; круша, ябълка, кайсия и нектарина, рози: не е приложимо.


   Функция на Косайд 2000 ВГ:

   Фунгицид и бактерицид с контактно и предпазно действие срещу мана по лоза, краставица и пъпеш; сачмянка по бадем, кайсия, праскова и нектарина; бактериоза по бадем, лешник, круша, ябълка, праскова, нектарина и фасул, бактерийно увяхване по краставица и пъпеш; огнен пригор по круша и ябълка; струпясване по круша, праскова и нектарина; (сиви) листни петна по круша, ябълка и лимон; листен пригор по целина; (ранни) листни петна по фъстъци и фасул; ранно кафяво гниене по круша и кайсия; антракноза по краставица, пъпеш, малина и лимон; краста по краставица и пъпеш; бели листни петна, ветриловидни петна и листно припламване (виолетовокафяви листни петна) по ягода; петносване на пъпките, септориоза и ръжда по малина; сухо гниене по лимон.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КОСАЙД 2000 ВГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сачмянка

   Бактериоза

   Доза

   185 - 340 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Сачмянка(Stigmina carpophila)- внася се във фаза BBCH 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките) брой третирания до 3
   Бактериоза по бадем (Pseudomonas amygdalii)-BBCH 97-03 (Всички листа са окапали до край на събуждането на пъпките) – внася се във фаза BBCH 51-59 (Цветните пъпки са затворени до повечето цветове са офермени като топчици) брой третирания – 1

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сачмянка

   Ранно кафяво гниене

   Доза

   155 - 280 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Сачмянка(Stigmina carpophila)- BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките)
   Ранно кафяво гниене (Monilinia laxa) – BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Антракноза

   Краста

   Бактерийно увяхване

   Доза

   100 - 155 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Струпясване

   Сиви листни петна

   Ранно кафяво гниене

   Бактериоза

   Огнен пригор

   Доза

   155 - 680 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериоза

   Доза

   155 - 340 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза BBCH 91-99 (Разтежа на леторастите е завършил до продукцията е прибрана)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сухо гниене

   Антракноза

   Листни петна

   Доза

   150 - 325 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Във фаза BBCH 95 – 97 (Окапване на старите листа до зимен покой)

   Възможно е приложение извън стадий 97-99, след градушка или измръзване

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Доза

   120 гр/дка

   Карантинен срок

   14 дни

   Допълнителна информация

   (120 г за 100 л/дка раб.р-р) 0.12 %

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Петносване по пъпките

   Антракноза

   Септориоза

   Доза

   125 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Малини
   Внася се във фаза BBCH 91-00 (Навлизане в покой)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сачмянка

   Струпясване

   Бактериоза

   Доза

   155 - 285 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Сачмянка (Stigmina carpophila)- BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана)
   Струпясване (Cladosporium carpophilum) – BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките)
   Бактериоза (Pseudomonas spp.) – BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бактериоза

   Доза

   155 - 340 г/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се във фаза BBCH 91-99 (Разтежа на леторастите е завършил до продукцията е прибрана)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сачмянка

   Струпясване

   Бактериоза

   Доза

   155 - 285 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Сачмянка (Stigmina carpophila)- BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана)
   Струпясване (Cladosporium carpophilum) – BBCH 00-03 (Покой до край на набъбването на пъпките)
   Бактериоза (Pseudomonas spp.) – BBCH 93-99 (Започва листопадът до продукцията е прибрана)

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Мана

   Антракноза

   Краста

   Бактерийно увяхване

   Доза

   100 - 155 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ръжда

   Черни листни петна

   Доза

   125 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Минимална употреба

   Внася се От навлизане в зимен покой до начало на набъбване на пъпките

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 50 – 80 л/дка
   Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ активно вещество мед (Cu-мед) в дози, надхвърлящи 4 кг мед/хектар годишно

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни петна

   Бактериоза

   Доза

   100 - 155 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Ранни листни петна

   Доза

   155 г/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза При поява на първи симптоми на заболяване

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листен пригор

   Доза

   100 - 155 г/дка

   Карантинен срок

   7 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 13-19 (Разтворен 3-ти същински лист до 9 или повече същински разтворени листа).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Листни петна

   Бактериоза

   Огнен пригор

   Доза

   155 - 680 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внесен във фаза BBCH 93-07 (Листопадът започва до начало на разпукване на пъпките).

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бели листни петна

   Листно припламване

   Виолетовокафяви листни петна

   Ветриловидни петна

   Доза

   125 г/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Вреда

   Бели листни петна

   Листно припламване

   Виолетовокафяви листни петна

   Ветриловидни петна

   Доза

   125 г/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Бели листни петна (Mycosphaerella fragarie), Листно припламване, виолетовокафяви листни петна (Diplocarpon earliana), Ветриловидни петна (Phomopsis obscurans)

   Внася се във фаза ВВСН 13-81 (3-ти лист развит до начало на узряване)

   Бели листни петна (Mycosphaerella fragarie), Листно припламване, виолетовокафяви листни петна (Diplocarpon earliana), Ветриловидни петна (Phomopsis obscurans)

   Внася се във фаза ВВСН 00-03 (Покой: листата са полегнали и частично загинали до набъбване на главната пъпка )