Препарати

КОРУМ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  06.01.2024

  • Missing thumbnail

   Хербицидът Корум е препарат за защита от едногодишни житни и широколистни плевели при соя, фасул (обикновен и градински), градински и фуражен грах (зимни и пролетни форми), стара люцерна.

   Механизъм на действие:
   Имазамокс е активно вещество, от групата на имидазолиноните. Поема се от надземните и подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват.

   Бентазон е контактно активно вещество от семейството на бензотиадиазините. Поема се чрез надземните части на растенията, нарушава фотосинтезата и плевелите бързо загиват. Ефектът е видим още на третия ден след третирането. Успехът от борбата срещу плевелите зависи в най-голяма степен от обилното, равномерно и качествено напръскване на листната маса. Светлото, слънчево и стимулиращо активния растеж време усилва хербицидното действие, а хладното, мрачно време или продължителна суша, задържащи растежа на плевелите или намаляващи тургора им, могат да намалят ефекта от хербицида.

   Комбинацията на двете активни вещества е устойчив метод в борбата срещу появата на резистентност у някои плевелни видове.

   Много добро хербицидно действие (95-100%) срещу видове полски синап, щир, овчарска торбичка, попова лъжичка, самосевки рапица, пролетна злина, татул, млечок, черно куче грозде, тученица, дива ряпа, ливаден спореж, войничица, звездица и други.

   Добро хербицидно действие (85-94%) срещу бяла куча лобода, разстлана лобода, полски мак, див магданоз, лепка, лечебен росопас, стъблеобхватна мъртва коприва, червена мъртва коприва,
   кръглолистен здравец, луличка, лайка, полски пролез, пача трева, фасулче, обикновено пипериче, лападоволистно пипериче, полски афанес и др.

   Задоволително действие (70-84%) срещу персийско великденче, бръшлянолистно великденче, обикновен спореж, трицветна теменуга.

   • Регистрации на КОРУМ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    – Eднократно приложение (BBCH 12-25)  2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета – 5-то странично разклонение се вижда))

    – Двукратно приложение в доза 62,5 мл/дка всяко третиране (BBCH 11-25 (непосредтвено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче – 5-то странично разклонение се вижда).

    * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни широколистни плевели

    Едногодишни житни плевели

    Доза

    190 мл/дка

    Карантинен срок

    40 дни

    Допълнителна информация

    – Еднократно приложение (BBCH 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета – 5-то странично разклонение се вижда))

    – Двукратно приложение в доза 95 мл/дка (Първо третиране –непсредствено преди височина на културата 4 -5 см, втори след 7-14 дни)

    * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    190 мл/дка

    Карантинен срок

    60 дни

    Допълнителна информация

    – Еднократно приложение (При височина на културата 5-6 см)
    – Двукратно приложение в доза 95 мл/дка –  (BBCH 11-25 (непосредтвено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче – 5-то странично разклонение се вижда))

    * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Едногодишни житни плевели

    Едногодишни широколистни плевели

    Доза

    125 мл/дка

    Карантинен срок

    35 дни

    Допълнителна информация

    Еднократно приложение (BBCH 13-25 (3-ти същински лист разтворен – 5-то странично разклонение се вижда))

    – Двукратно приложение в доза 62,5 мл/дка всяко третиране – във фаза BBCH 12-25 (непосредстве но преди 2 развити листа 5-то странично разклонение се вижда).

    * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%