Препарати

КОРИДА 75 ВДГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

06.07.2023

 • Missing thumbnail

  Корида 75 ВДГ е селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.

  ФОРМУЛАЦИЯ:

  Водоразтворими гранули

  ПРЕДИМСТВА:

  • Без ограничения за следващата в сеитбооборота култура.
  • ВДГ формулация, която осигурява лесна употреба и ниска доза.
  • Икономически ефективен /разход – приход/.
  • Продуктът е смесим с хербициди /Имаспро 7,5 ЕВ, Дикопур Ф/2.4 Д аминна сол/, инсектициди, фунгициди и листни торове.
  • Действието на КОРИДА 75 ВДГ не се влияе от температурните условия по време на третиране както хормоноподобните хербициди. Чувствителните плевели се унищожават и при температура на въздуха 5-6 °С, дори ако почвата е замръзнала. Същевременно с това житните култури не проявяват признаци на фитотоксичност, ако се пръска в горещо време (над 25 °С).

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  Хербицидът прониква предимно през листата на плевелните растения, като част от активното вещество се поема и от корените. Бързо прониква до меристемните тъкани, където прекратява деленето на клетките чрез инхибиране синтеза на ацетолактатния ензим, което причинява спиране на растежа и загиване на плевелите. Видимият ефект се проявява след 5 – 10 дни. Загиването на чувствителните плевели може да продължи до 3 седмици. При по-устойчивите видове се наблюдава спиране на растежа и потиснато развитие.
  Селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.

  КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:

  • Щир разстлан (Amaranthus retroflexus)
  • Черно куче грозде (Solanum nigrum)
  • Колендро (Bifora radians)
  • Овчарска торбичка(Capsella bursapastoris)
  • Паламида (Cirsium arvense)
  • Лайка (Matricaria chamomilla)
  • Врабчови чревца/звездица/ (Stellaria media)
  • Полски синап (Sinapis arvensis)
  • Лютиче (Ranunculus arvensis)
  • Лобода (Chenopodium spp.)
  • Растлана лобода (Atriplex spp.)
  • Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
  • Див мак (Papaver rhoeas)
  • Полско подрумче (Anthemis arvensis)
  • Киселец (Rumex crispus)
  • Здравец (Geranium spp.)
  • Летен горицвет (Adonis aestivalis)
  • Коприва (Urtica urens)
  • Синя метличина (Centaurea cyanus)
  • Петниста бударица (Galeopsis tertahit)
  • Обикновен спореж (Senecio vulgaris)
  • Попова лъжичка (Thiaspi arvensis)
  • Врабчово семе (Lithospermum arvense)
  • Слънчоглед самосевка (Helianthus annuus)
  • Трицветна теменуга (Viola tricolor)
  • Лепка (Galium aparine)
  • Магарешки бодил (Carduus acanthoides)
  • Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)

   

  ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:

  • Най-добри резултати се получават, когато плевелите са в ранни фази от развитието си и в активен растеж. Изключение прави паламидата, която се унищожава максимално, ако се третира при височина около 10 см. Активното вещество може да се използва срещу горе изредените плевели при сортове слънчоглед устойчиви на трибенурон метил.
  • При пръскане с по-малко количество работен разтвор (авиотретиране) трябва да се осигури равномерно покритие на листната маса на плевелите чрез използване на дюзи с по-тесен разпръсквач и високо налягане.
  • При силно заплевяване с паламида, синя метличина, слез, полска теменужка и др. се препоръчва доза до 2 – 2,5 г/дка или смесване с Дикопур Ф /2,4 Д аминна сол/. Прибавянето на прилепител Текнофит pH+ към работния разтвор значително увеличава ефикасността на хербицида.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КОРИДА 75 ВДГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Едногодишни широколистни плевели

   Доза

   1.5 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Включително слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели.
   Внася се след фаза 3 лист до края на братене на културата( 13-29 ВВСН)

   и фази на плевелите 2-4 лист.
   Максимален брой приложения:1
   Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка