Препарати

КОРЕЛО ДУО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   КОРЕЛОДУО е селективен вегетационен хербицид със системно действие за контрол на житни и широколистни плевели при зимна мека и твърда пшеница. Абсорбира се от корените и листата. Продуктът действа като АЛС инхибитор. Транслоцира се бързо посредством флоема и ксилема до меристемната тъкан. Развитието на растението се редуцира няколко часа по-късно, въпреки че може да отнеме и няколко седмици до видим краен ефект.

   Работа с продукта
   Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта. Да не се поглъща. Избягвайте контакт с очите, кожата и облеклото. Избягвайте вдишване на прах или пари. Измивайте се изцяло след работа. Дръжте контейнерите затворени. Да се използва при подходяща вентилация. За безопасното боравене с продукта е необходим контрол на запрашеността.

   Приготвяне на работния разтвор
   Напълнете до половината резервоара на пръскачката с чиста вода. Да се разбърква непрекъснато.
   Добавете бавно и внимателно необходимото количество от КОРЕЛО ДУО без да прекъсвате разбъркването. Уверете се, че КОРЕЛО ДУО се е диспергирал добре и не е полепнал по вътрешните страни на резервоара. Допълнете с вода резервоара до необходимия обем, като разбърквате непрекъснато дори и по време на пръскане.

   • Регистрации на КОРЕЛО ДУО за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Житни и широколистни плевели

    Доза

    26.5 г/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Приложение от BBCH 21 до BBCH 32 от братене до вторият възел е най-малко на 2 см над първият възел.