Препарати

КОРАГЕН 20 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • контактно и стомашно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

15.02.2024

 • Missing thumbnail

  Кораген  20 СК е нов антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие. За контрол на широк спектър от гризещи неприятели при овощни, картофи, лозя, зеленчуци, кестени, царевица, памук и култури, отглеждани за ядки.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

  Кораген 20 СК е нов антраниламиден исектицид, притежаващ принципно нов начин на действие. Кораген 20 СК действа контактно и стомашно на неприятелите. След поемането на токсичната доза, поведението на насекомото бързо се променя. Което се проявява в спиране на храненето, с последваща смърт. Кораген 20 СК има уникален начин на действие. Като предизвиква активиране на рецепторите в насекомото, които играят ключова роля за контракциите на мускулите. Това предизвиква бързото отделяне на калций от мускулните клетки, което води до нарушена мускулна функция. Парализа и води до смърт на насекомите. Aктивното вещество ринаксипир™ има трансламинарно действие в растението. Което обуславя персистентността и устойчивостта на Кораген 20СК на дъжд, паднал 2 часа след третирането. Кораген 20 СК действа върху:

  • яйцата
  • новоизлюпените ларви по време или скоро след излюпването
  • новоизлюпените ларви, при контакт с изсъхналия работен разтвор, при започване на движението им
  • новоизлюпените ларви, при поглъщане, когато започнат първите вгризвания

  Оволарвицидното действие на Кораген 20 СК се обуславя от абсорбцията на продукта чрез хориона. Впоследствие, по орален път, излюпващата се ларва поглъща продукта. В този стадий ларвата поглъща достатъчна доза от продукта, така че храненето й спира бързо. Смъртта на ларвата настъпва в интервал от 24-60 часа след началното поглъщане/ абсорбция. Засегнатите ларви могат да върнат поетата храна и така да останат залепени за листата един или повече дни, без да предизвикват щети.

  Кораген 20 СК се прилага вегетационно. Препоръчителният работен разтвор е посочен в препоръките за употреба при всяка култура. При всички случаи използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на третираната култура, и се определя от начина на обработка и типа на използваната техника за пръскане. Кораген 20 СК притежава допълнително търговско наименование Волиам.

  ПРЕПОРЪКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

  Кораген 20 СК трябва да се употребява само съгласно препоръките, представени в този етикет. Производителят не носи отговорност за загуби или повреди, получени в резултат на употреба на продукта, която не съответства на препоръките, посочени в този етикет. Потребителят на своя отговорност поема рисковете, свързани с нерегламентираната употреба на продукта. При необходимост, да се направят последващи третирания с Кораген 20 СК, за успешен контрол на неприятелите, като се спазва максималния брой третирания, определени в етикета -не повече от две.

  При необходимост от допълнителни третирания и с цел да се избегне развитието на резистентност, Кораген 20 СК трябва да се редува с други подходящи инсектициди, с различен начин на действие, които са разрешени за съответната употреба.

  Да не се третират с продукта култури, страдащи от стрес.


  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КОРАГЕН 20 СК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Прасковен клонков молец

  Доза

  18 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 73-87
  Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Египетска памукова нощенка

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Доза

  14 - 20 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Петнистокрила дрозофила

  Доза

  16 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 15-49

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Картофен молец

  Доза

  12.5 - 17.5 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Вреда

  Колорадски бръмбар

  Доза

  5 - 6 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 31-93 Начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират-повечето от листата са пожълтели

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 8
  Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Доза

  18 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Срещу Плодови червеи (Cydia pomonella, Cydia fagiglandanа); Кестенов хоботник (Curculio elephas)

  Внася се във фаза BBCH 73-87
  Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Петнистокрила дрозофила

  Ябълков плодов червей

  Листоминиращи молци

  Листозавивачки

  Източен плодов червей

  Доза

  16 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  минимална употреба

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Лешников хоботник

  Доза

  18 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 73-87 Вторично окапване на завръза-беритбена зрялост

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гроздови молци

  Малка лозова листозавивачка

  Доза

  18 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Петнистокрила дрозофила

  Доза

  15 - 27 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Петнистокрила дрозофила

  Доза

  15 - 21.6 мл/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Вреда

  Гроздови молци

  Малка лозова листозавивачка

  Доза

  15 - 21.6 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Карантинен срок при десетни сортове – 3 дни, при винени 30 дни
  раб.р-р 50-150 л/дка, във фаза BBCH 57-83 Съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-зърната формират цвят.

  Брой мин/макс приложения – 2
  Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Доза

  18 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  21 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 73-87
  Вторично окапване на завръза -беритбена зрялост

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Доматен миниращ молец

  Египетска памукова нощенка

  Памукова нощенка

  Малка полска нощенка

  Доза

  14 - 20 мл/дка

  Карантинен срок

  1 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 7
  Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Петнистокрила дрозофила

  Доза

  16 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 15-49

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сливов плодов червей

  Малка зимна педомерка

  Петнистокрила дрозофила

  Доза

  16 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 73-87
  Вторично окапване на завръза -беритбена зрялост

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Нощенки

  Доза

  10 - 15 мл/дка

  Карантинен срок

  7 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза

  1) BBCH14-55 Разтваряне на четвърти лист-средната част на метлицата започва да се разтваря

  2) BBCH73-87 Ранна млечна зрялост-физиологична зрялост

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 10
  Вода л/дка мин/макс – 30-80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Листоминиращи молци

  Листозавивачки

  Източен плодов червей

  Петнистокрила дрозофила

  Доза

  16 - 30 мл/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 12
  Вода л/дка мин/макс – 70-150 л/дка