Препарати

КОПФОРС ЕКСТРА

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • SPe8 - Опасен за пчелите с комбинирано действие (системно и несистемно).

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

05.01.2024

 • Missing thumbnail

  КОПФОРС ЕКСТРА е комбиниран фунгицид с контактно и системно действие за контрол на гъбни и бактериални болести по картофи, лозя и домати

  ФОРМУЛАЦИЯ:

  Вододиспергируеми гранули

  ПРЕДИМСТВА:

  • Високо ниво на защита на културите;
  • Комбинация от два фунгицида с изявен синергизъм помежду си;
  • Нисък риск от придобиване на устойчивост и доказан ефект на устойчивост на дъжд;
  • Безопасен за металните части на използваната техника, тъй като не съдържа хлориди и сулфати – форми присъщи за останалите медни съединения и причиняващи корозия.

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

  КОПФОРС ЕКСТРА е комбиниран фунгицид с предпазно и лекуващо действие. Пръсканията започват при наличие на благоприятни условия за развитието на причинителите на мана и продължават през 7-10 дни. Борбата е ефикасна и при поява на първи „мазни“ петна. След третиране медта се отлага на повърхността на листата и ги предпазват от проникване на зараза. Симоксанилът прониква в листната тъкан и унищожава вече развиващите се патогени. Лекуващото действие се проявява ако третирането е проведено през първата половина на инкубационния период (до третия ден от заразяването).

  ПРЕПОРЪКИ:

  НЕ прилагайте в разтвори за пръскане с рН по-малко от 6,5. Максимален брой приложения 4-5 в зависимост от културата. Препоръчителен разход на работния разтвор 30-100 л/дка в зависимост от културата.

  Предвид множеството формулации се препоръчва да се направи предварителен тест за смесимост и да се провери чувствителността на третираните растения.


   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КОПФОРС ЕКСТРА за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Картофена мана

  Кафяви листни петна

  Доза

  200 г/дка

  Карантинен срок

  3 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 51-71 (първо съцветие изправена пъпка – първа китка: първи плод с типичен размер).

  Брой мин/макс приложения -1-4.
  Интервал между приложенията – 7 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  200 г/дка

  Карантинен срок

  14 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 21-90 (поява на 1-во основно странично разклонение – стареене).

  Брой мин/макс прилжоения – 1-5.
  Интервал между приложенията – 7.
  Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка.

  Да не се прилага повече от един път при производство на ранни картофи.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мана

  Доза

  200 г/дка

  Карантинен срок

  28 дни

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 55-80 (съцветията набъбват, цветчетата са затворени и плътно прилепнали-начало на узряване).

  Брой мин/макс приложения -1-4.
  Интервал между приложенията – 7 дни.
  Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка.