Препарати

КОНКЛУД АЗТ 250 СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   КОНКЛУД АЗТ 250 СК съдържа активното вещество азокстробин – широкоспектърен фунгицид от групата на стробилурините, притежаващ системно, трансламинарно и предпазно действие. Азоксистробин действа като инхибитор на митохондриалното дишане, чрез свързване с Qo на цитохром b, нарушавайки енергийния цикъл в гъбния патоген и с това влияе на нарастването на мицела и спорите.

   СМЕСИМОСТ: При смесването на КОНКЛУД АЗТ 250 СК с друг продукт се препоръчва да се направи предварителен тест за физическа съвместимост и за действието на сместа върху третираната култура. Да се спазва по-дългия карантинен срок.

   СЕЛЕКТИВНОСТ: КОНКЛУД АЗТ 250 СК е селективен за разрешените култури и не причинява фитотоксичност или вредни ефекти. Няма отчетена фитотоксичност на КОНКЛУД АЗТ 250 за последващи култури.
   При приложение в рапица да се спазва закона за пчеларството.

  • Регистрации на КОНКЛУД АЗТ 250 СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 29-37

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-25 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Ранен листен пригор

   Кафява ръжда

   Доза

   60 - 80 мл/дка

   Карантинен срок

   35 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 29-37

   Брой мин/макс приложения – 2
   Вода л/дка мин/макс – 10-25 л/дка
   Интервал между приложенията – 14-42

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Бяло гниене

   Доза

   80 мл/дка

   Карантинен срок

   21 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 55-69

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 10-25 л/дка
   Да се спазва закона за пчеларството