Препарати

КОМУГИН 5 ЕВ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  09.05.2024

  • Missing thumbnail

   Механизъм на действие:

   Комугин 5 ЕВ има коренно различен начин на действие от този на масово използваните в практиката фунгициди и е ефикасен срещу всички щамове на причинителя на брашнестата мана, включително и срещу щамове с изградена резистентност към фунгициди от други химични групи. Комугин 5 ЕВ има отлични продължителност на действие и лечебен ефект. Продуктът има много добро трансламинарно действие. Комугин 5 ЕВ действа отлично и чрез парите си.
   Комугин 5 ЕВ може да бъде прилаган при всички видове зимна и пролетна пшеница, зимен и пролетен ечемик, зимна ръж, твърда пшеница и тритикале, от началото на вретенене до пълното оформяне на класа. За постигане на оптимални резултати, Комугин  трябва да бъде приложен при отчитане на първите видими признаци на заразяване с брашнеста мана. За контрол на други болести освен брашнеста мана, Комугин  може да бъде смесван с голям брой фунгициди. При наличие на много силна зараза с брашнеста мана или повторно заразяване, може да бъде направено още едно третиране с Комугин . Валежи паднали 1 час след третирането, не оказват влияние върху ефективността на продукта.

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КОМУГИН 5 ЕВ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   20 мл/дка

   Карантинен срок

   42 - 63 дни

   Допълнителна информация