Препарати

КОМРАД

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

първа професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на КОМРАД за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафява ръжда

    Жълта Ръжда

    Ранен листен пригор

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 30-59 Начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конусана класа е поне 1 см. над възела на братене – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист 

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 21 дни 
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранен листен пригор

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 30-59 Начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конусана класа е поне 1 см. над възела на братене – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист 

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 21 дни 
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ранен листен пригор

    Жълта Ръжда

    Кафява ръжда

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 30-59 Начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конусана класа е поне 1 см. над възела на братене – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист 

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 21 дни 
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафява ръжда

    Жълта Ръжда

    Ранен листен пригор

    Доза

    80 - 100 мл/дка

    Карантинен срок

    42 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 30-59 Начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конусана класа е поне 1 см. над възела на братене – край на изкласяването: класът напълно се е показал от влагалището на флаговия лист 

    Брой мин/макс приложения – 1-2
    Интервал между приложенията – 21 дни 
    Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка