Препарати

КОЛТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  29.06.2023

  • Missing thumbnail

   Колт е хербицид съдържащ аклонифен, активно вещество от химическото семейство на дифенилетерите. Действа при контакт, но много добре се абсорбира от младите органи на плевелните семена, образувани по време на поникването им. По този начин плевелите се унищожават, веднага щом поникнат, или могат да израснат хлоротични и да загинат след това.

   Фитотоксичност:  фитотоксичен риск за пресния зелен грах.

   Смесимост:

   в случай на използване в резервоарна смес с други продукти да се има предвид най-дългият карантинен срок и предпазните мерки препоръчани за най-токсичният продукт. В случай на отравяне, лекарят да се информира за продуктите, включени в сместа.

   Указания за почистване на пръскачката:

   не оставяйте готовата за употреба работна смес в пръскачката. Изхвърляйте утайката и водата от изплакването на пръскачката в съответствие с действащите разпоредби. Да се избягва замърсяване на езера, водосборни басейни, потоци, подземни води или разпределителни води или други водни точки, с продукта, работния разтвор, и водата от изплакването на празните опаковки и оборудването за пръскане.

   Последващи култури:

   След повърхностна обработка могат да се засеят: фуражен грах, картофи, соя, слънчоглед, лен, сорго.
   След оран могат да се засеят: картофи, сорго, фасул.

   Управление на резистентността:

   Многократната употреба върху една и съща площ, на продукти с активни вещества от едно и също химично семейство или с еднакъв механизъм на действие, може да доведе до появата на резистентни организми. За да се намали този
   риск, потребителят трябва първо да съобрази агрономическите практики и да спазва условията за употреба на продукта. Препоръчително е да се редуват или комбинират на един и същ участък продукти с активни вещества от различни химични семейства или с различни механизми на действие, както по време на вегетационния сезон, така и при сеитбообръщението. Въпреки спазването на тези правила е невъзможно да се изключи промяна в ефективността на този продукт, свързан с явления на резистентност. В резултат на това ADAMA не носи никаква отговорност за евентуални последици, които могат да се дължат на подобна резистентност.

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на КОЛТ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   450 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба при Зимна бакла:

   Срещу житни и широколистни плевели – внася се във фаза  BBCH 00 Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   450 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Минимална употреба Зимен фуражен грах

   Срещу житни и широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 00  Брой мин/макс приложения – 1

   Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   450 мл/дка

   Карантинен срок

   70 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00-07 (период на покой, клубените не покълват-начало на образуване на стъблата)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Житни и широколистни плевели

   Доза

   450 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза BBCH 00-07 (сухо семе – поява на хипокотил и котиледони)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка