Препарати

КОЛОМБО 0,8 МГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • Прилага се по време на сеитба (ВВСН 00) - механизирано със сеялка и приставка – специален микрогранулен апликатор

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

10.09.2023

 • Missing thumbnail

  Вътрешно описание на препарата

  • Регистрации на КОЛОМБО 0,8 МГ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Попово прасе

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Внася се при разсаждане/сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Телени червеи

   Морковена муха

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Торф и трева
   Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Попово прасе

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   2400 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Внася се при разсаждане/сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Лукова муха

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Морковена муха

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба на дълбочина 4 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Попово прасе

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Минимална употреба
   Внася се при разсаждане/сеитба

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Зелева муха

   Рапична стъблена бълха

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Морковена муха

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Сив червей

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Сив червей

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Западен коренов царевичен червей

   Телени червеи

   Сив червей

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Лукова муха

   Телени червеи

   Доза

   1200 г/дка

   Карантинен срок

   Допълнителна информация

   Внася се във при разсаждане на дълбочина 8 см.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули