Препарати

КОЛОМБО ПРО

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

23.05.2024

 • Missing thumbnail

  КОЛОМБО ПРО е микрогранулиран пиретроиден инсектицид, позициониран в редовете при сеитба с помощта на апликатор за микрогранули, монтиран на сеялката.

  Механизъм на действие:

  Активното вещество на КОЛОМБО ПРО –циперметрин въздейства върху централната нервна система на насекомите, по-конкретно върху т. нар. натриеви канали, които съдействат за разпространението на нервните импулси в невроните. На това
  ниво, пиретроидите предизвикват хиперактивност и парализа. Циперметрин действа основно чрез контакт и поглъщане. Предизвиква и репелентен ефект чрез инхибиране на яйцеснасянето и храненето при възрастните насекоми, респективно чрез инхибиране на храненето при ларвите.

  КОЛОМБО ПРО е микрогранулиран продукт, готови за използване без подготовка, като предварително разтваряне. Приложeниeто се извършва чрез апликатор, който разпръсква микрогранулите в реда по време на сеитба на културата. Регулирайте щателно дебита на всеки елемент на сеялката преди началото на третирането и уточнете регулярността на изтичане на семената по време на работа.

  С цел осигуряване оптимално разпределение на микрогранулите при различни дълбочини на сеитба до падането на семената в почвата, към апликатора трябва да бъде монтиран дифузер. При закупуването на КОЛОМБО ПРО за 350 дка царевица или слънчоглед, или за 150 дка картофи, получавате безплатен дифузер, подходящ за употреба при съответната култура.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на КОЛОМБО ПРО за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева коренова въшка

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева коренова въшка

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева коренова въшка

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Попово прасе

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  Минимална употреба

  Срещу Попово прасе (Gryllotalpa gryllotalpa)

  Внася се при разсаждане/сеитба
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  2.4 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Попово прасе

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  Минимална употреба

  Срещу Попово прасе (Gryllotalpa gryllotalpa)

  Внася се при разсаждане/сеитба
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева коренова въшка

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Лукова муха

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Морковена муха

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Морковена муха

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Морковена муха

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Попово прасе

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Срещу Попово прасе (Gryllotalpa gryllotalpa)

  Внася се при разсаждане/сеитба
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Сив червей

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева муха

  Рапична стъблена бълха

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Морковена муха

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Западен коренов царевичен червей

  Телени червеи

  Сив червей

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Сив червей

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Майски бръмбар

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

  Минимална употреба

  Срещу Майски бръмбар (Melolontha melolontha)

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 2 см.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Морковена муха

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Западен коренов царевичен червей

  Сив червей

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Морковена муха

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се при сеитба (ВВСН 00) на дълбочина 4 см.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Лукова муха

  Телени червеи

  Доза

  1.2 кг/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  внася се при разсаждане на дълбочина 8 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка мин/макс – продуктът се прилага като сухи гранули