Препарати

КОЛИС СК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  05.01.2024

  • Missing thumbnail

   КОЛИС СК е двукомпонентен, системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие. КОЛИС СК се разнася акропетално и трансламинарно в растението. Предизвиква блокиране на
   обмяната на веществата, стопиране транспорта на митохондрии, инхибиране производството на необходимите вещества за развитие на патогена. Спира растежа на хифите както върху растителните тъкани, така и вътре в тях и като краен резултат – причинителят на болестта е напълно унищожен.

   Предимства

   • Сигурна и надеждна защита срещу башнестата мана;
   • Допълнително действие срещу сиво и пеницилийно гниене по лозата;
   • Подобрено физиологично състояние на лозите;
   • Отлична селективност към културата.

   Приготвяне на работния разтвор:
   • преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;
   • определя се разходът на работен разтвор;
   • резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;
   • изчисленото количество продукт се излива в резервоара и се разбърква; резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;
   • започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;
   • по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;
   • след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно

  • Регистрации на КОЛИС СК за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   40 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   40 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Оидиум (брашнеста мана)

   Доза

   30 - 40 мл/дка

   Карантинен срок

   28 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 11- 83 (първият лист е отворен и се разстила на страни от летораста-зърната формират цвят)

   Брой мин/макс приложения – 3
   Интервал между приложенията – 10-14 дни
   Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   40 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   40 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Брашнеста мана

   Доза

   40 - 50 мл/дка

   Карантинен срок

   3 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост)

   Брой мин/макс приложения – 2
   Интервал между приложенията – 7-10 дни
   Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка